Lời Chúa Thứ Sáu tuần 10 Thường Niên - năm lẻ ( video)
/ 8 / Giới trẻ

Lời Chúa Thứ Sáu tuần 10 Thường Niên - năm lẻ ( video)

"Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ là đẩy vợ đến chỗ ngoại tình; và ai cưới người đàn bà bị rẫy, thì cũng phạm tội ngoại tình." (Mt 5,32)

Lời Chúa Thứ Tư tuần 10 Thường niên - năm lẻ ( video)
/ 7 / Giới trẻ

Lời Chúa Thứ Tư tuần 10 Thường niên - năm lẻ ( video)

"Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môisen hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn."(Mt 5,17)

Ngôi trường Loan báo Tin Mừng và những người lính Buổi sáng Phục sinh, các bạn trẻ truyền giáo bằng niềm vui
/ 11 / Giới trẻ

Ngôi trường Loan báo Tin Mừng và những người lính Buổi sáng Phục sinh, các bạn trẻ truyền giáo bằng niềm vui

Mục đích của Ngôi trường Loan báo Tin mừng là tạo không gian và thời gian cho các bạn trẻ, những người muốn dành riêng một năm cho việc huấn luyện, cầu nguyện tại Đan viện Chúa Thánh Thần. Kết quả là các bạn sẵn sàng ra đi loan báo Tin Mừng Chúa

Dòng Salêdiêng giáo dục người trẻ bảo vệ môi trường
/ 11 / Giới trẻ

Dòng Salêdiêng giáo dục người trẻ bảo vệ môi trường

Các cơ sơ của Salêdiêng cố gắng giáo dục những người trẻ đảm nhận vai trò chính trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và bảo vệ ngôi nhà chung.

Lời Chúa Chúa nhật Chúa Thánh Thần hiện xuống ( Video)
/ 44 / Giới trẻ
Lời Chúa Thứ Năm tuần 7 Phục Sinh C (Video)
/ 17 / Giới trẻ

Lời Chúa Thứ Năm tuần 7 Phục Sinh C (Video)

"Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con"  (Ga 17,20).

Lời Chúa Thứ Ba tuần thứ 7 Phục Sinh ( video)
/ 20 / Giới trẻ

Lời Chúa Thứ Ba tuần thứ 7 Phục Sinh ( video)

Đức Giê-su tôn vinh Thiên Chúa Cha bằng cách thực hiện ý muốn của Người : « Con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm ».

Lời Chúa thứ 5 tuần 6 Phục Sinh, năm C (Video)
/ 25 / Giới trẻ

Lời Chúa thứ 5 tuần 6 Phục Sinh, năm C (Video)

"Thật, Thầy bảo thật anh em: anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui." (Ga 16,20)

Lời Chúa thứ 6 tuần 6 Phục Sinh, năm C (Video)
/ 27 / Giới trẻ

Lời Chúa thứ 6 tuần 6 Phục Sinh, năm C (Video)

Video nay chưa đến 1 phút, mời các bạn cùng xem nhé

Lời Chúa Thứ Tư tuần 6 Phục Sinh C (Video)
/ 25 / Giới trẻ

Lời Chúa Thứ Tư tuần 6 Phục Sinh C (Video)

Thánh Thần không tự mình nói điều gì. Người nghe và người nói lại, người loan báo cho các môn đệ. Và Người nghe từ chính Đức Ki-tô chết và phục sinh.

Lời Chúa Thứ 3 tuần 6 Phục Sinh C (Video)
/ 22 / Giới trẻ

Lời Chúa Thứ 3 tuần 6 Phục Sinh C (Video)

Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em.

Lời Chúa thứ 2 tuần 6 Phục Sinh, năm C (Video)
/ 58 / Giới trẻ

Lời Chúa thứ 2 tuần 6 Phục Sinh, năm C (Video)

"Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy." (Ga 15,26) 

Lời Chúa Chúa nhật 6 Phục Sinh năm C (  video)
/ 64 / Giới trẻ

Lời Chúa Chúa nhật 6 Phục Sinh năm C ( video)

Chúa nói: "Ai yêu mến Thầy thì giữ Lời Thầy. Và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy" (Ga 14,23). Khi nói như thế, Chúa Giêsu đang vẽ nên biên cương Nước Chúa. Biên cương này không xác định bằng rừng núi, sông biển,

Lời Chúa Thứ Sáu tuần 5 mùa Phục Sinh (  video)
/ 29 / Giới trẻ

Lời Chúa Thứ Sáu tuần 5 mùa Phục Sinh ( video)

Những tiếng "Yêu thương", "Tình gia đình", "Huynh đệ", "Chia sẻ", "hiệp thông"…là những từ ngữ được nói quá nhiều nhưng nhiều khi chỉ là sáo ngữ, rỗng tuếch, ngôn hành tương phản. Chính chúng ta cũng rất nhiều lần nói như thế. Ước gì từ nay chúng ta

Lời Chúa Thứ Năm tuần 5 Phục Sinh C (Video)
/ 44 / Giới trẻ

Lời Chúa Thứ Năm tuần 5 Phục Sinh C (Video)

"Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy." (Ga 15,10)

Lời Chúa Thứ Tư tuần 5 Phục Sinh C (Video)
/ 21 / Giới trẻ

Lời Chúa Thứ Tư tuần 5 Phục Sinh C (Video)

Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.

Lời Chúa Thứ Ba tuần 5 mùa Phục Sinh (  video)
/ 23 / Giới trẻ

Lời Chúa Thứ Ba tuần 5 mùa Phục Sinh ( video)

Bình an của Chúa Giêsu mang đến không phải là thứ bình an mà thế gian ban tặng. Bình an của Chúa chỉ có khi con người có thể thốt lên như Thánh Phaolô "Lương tâm tôi không trách tôi điều gì" (1Cr 4,4).

Lời Chúa thứ 2 tuần 5 Phục Sinh, năm C (Video)
/ 50 / Giới trẻ

Lời Chúa thứ 2 tuần 5 Phục Sinh, năm C (Video)

"Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy." (Ga 14,23)

Lời Chúa Chúa nhật 5 Phục Sinh năm C (  video)
/ 30 / Giới trẻ

Lời Chúa Chúa nhật 5 Phục Sinh năm C ( video)

 "Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau" (Ga 13,34)

Lời Chúa Thứ Hai tuần 4 mùa Phục Sinh (  video)
/ 69 / Giới trẻ

Lời Chúa Thứ Hai tuần 4 mùa Phục Sinh ( video)

Ga 10, 1-10  "Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào." (Ga 10,10) Lm. Giuse Đinh Tất Quý

Lời Chúa Thứ Ba tuần 4 mùa Phục Sinh (  video)
/ 65 / Giới trẻ

Lời Chúa Thứ Ba tuần 4 mùa Phục Sinh ( video)

Ga 10,22-30  "Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi." (Ga 10,28) Lm. Giuse Đinh Tất Quý

Lời Chúa Chúa nhật 4 Phục Sinh năm C (Video)
/ 46 / Giới trẻ

Lời Chúa Chúa nhật 4 Phục Sinh năm C (Video)

Bài giảng Chúa nhật cho thiếu nhi: Chúa nhật 4 Phục sinh năm C