[Có Gì Hay] Tập 24 - Bí tích Hôn Phối 6
/ 22 / Giới trẻ

[Có Gì Hay] Tập 24 - Bí tích Hôn Phối 6

Khách mời: Lm. Fx. Vũ Thế Toàn, SJ Chịu trách nhiệm chương trình: Văn Yên, SJ

[Có Gì Hay] Tập 23 - Bí tích Hôn Phối 5
/ 23 / Giới trẻ

[Có Gì Hay] Tập 23 - Bí tích Hôn Phối 5

Khách mời: Lm. Fx. Vũ Thế Toàn, SJ Chịu trách nhiệm chương trình: Văn Yên, SJ

[Có Gì Hay] Tập 22 - Bí tích Hôn Phối 4
/ 22 / Giới trẻ

[Có Gì Hay] Tập 22 - Bí tích Hôn Phối 4

Khách mời: Lm. Fx. Vũ Thế Toàn, SJ Chịu trách nhiệm chương trình: Văn Yên, SJ

[Có Gì Hay] Tập 21 - Bí tích Hôn Phối 3
/ 22 / Giới trẻ

[Có Gì Hay] Tập 21 - Bí tích Hôn Phối 3

Khách mời: Lm. Fx. Vũ Thế Toàn, SJ Chịu trách nhiệm chương trình: Văn Yên, SJ

[Có Gì Hay] Tập 20 - Bí tích Hôn Phối 2
/ 18 / Giới trẻ

[Có Gì Hay] Tập 20 - Bí tích Hôn Phối 2

Khách mời: Lm. Fx. Vũ Thế Toàn, SJ Chịu trách nhiệm chương trình: Văn Yên, SJ

[Có Gì Hay] Tập 19 - Bí tích Hôn Phối 1
/ 23 / Giới trẻ

[Có Gì Hay] Tập 19 - Bí tích Hôn Phối 1

Khách mời: Lm. Fx. Vũ Thế Toàn, SJ Chịu trách nhiệm chương trình: Văn Yên, SJ

[Có Gì Hay] Tập 18 - Bí tích Truyền Chức Thánh 3
/ 20 / Giới trẻ

[Có Gì Hay] Tập 18 - Bí tích Truyền Chức Thánh 3

Tại sao Giáo Hội Công Giáo lại không truyền chức cho phụ nữ? Khách mời: Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ Chịu trách nhiệm chương trình: Văn Yên, SJ  

[Có Gì Hay] Tập 17 - Bí tích Truyền Chức Thánh 2
/ 20 / Giới trẻ

[Có Gì Hay] Tập 17 - Bí tích Truyền Chức Thánh 2

Khách mời: Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ Chịu trách nhiệm chương trình: Văn Yên, SJ

[Có Gì Hay] Tập 16 - Bí tích Truyền Chức Thánh 1
/ 20 / Giới trẻ

[Có Gì Hay] Tập 16 - Bí tích Truyền Chức Thánh 1

Khách mời: Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ Chịu trách nhiệm chương trình: Văn Yên, SJ

[Có Gì Hay] Tập 15 - Bí tích Thánh Thể 3
/ 28 / Giới trẻ

[Có Gì Hay] Tập 15 - Bí tích Thánh Thể 3

Có thể tham dự Thánh Lễ qua smartphone? Khách mời: Lm. Fx. Vũ Thế Toàn, SJ Chịu trách nhiệm chương trình: Văn Yên, SJ  

[Có Gì Hay] Tập 14 - Bí tích Thánh Thể 2
/ 18 / Giới trẻ

[Có Gì Hay] Tập 14 - Bí tích Thánh Thể 2

Thánh Thể là tưởng niệm một biến cố đã xảy ra hay thật sự diễn ra? Sao người Do Thái trong biến cố vượt qua lại ăn bánh không men? Khách mời: Lm. Fx. Vũ Thế Toàn, SJ Chịu trách nhiệm chương trình: Văn Yên, SJ

Tình yêu của người trường thành là như thế nào ?
/ 6 / Giới trẻ

Tình yêu của người trường thành là như thế nào ?

Khác với tình yêu của tuổi học trò, tình yêu của người trưởng thành chính chắn hơn, giản dị hơn. Và nhất là không hơn giận vu vơ nhiều nữa. Trải qua bao nhiêu sóng gió, con người ta sẽ ngày càng trưởng thành hơn trong tư tưởng và cả

Friday of the Fifteenth week in Ordinary Time
/ 2 / Giới trẻ

Friday of the Fifteenth week in Ordinary Time

Holy Gospel of Jesus Christ according to Saint Matthew 12,1-8. Jesus was going through a field of grain on the sabbath. His disciples were hungry and began to pick the heads of grain and eat them. When the Pharisees saw this, they said to him,

Thursday of the Fifteenth week in Ordinary Time
/ 5 / Giới trẻ

Thursday of the Fifteenth week in Ordinary Time

Holy Gospel of Jesus Christ according to Saint Matthew 11,28-30. Jesus said to the crowds: “Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and humble of heart; and

Wednesday of the Fifteenth week in Ordinary Time
/ 8 / Giới trẻ

Wednesday of the Fifteenth week in Ordinary Time

Holy Gospel of Jesus Christ according to Saint Matthew 11,25-27. At that time Jesus exclaimed, "I give praise to you, Father, Lord of heaven and earth, for although you have hidden these things from the wise and the learned you have revealed them

Tuesday of the Fifteenth week in Ordinary Time
/ 7 / Giới trẻ

Tuesday of the Fifteenth week in Ordinary Time

Holy Gospel of Jesus Christ according to Saint Matthew 11,20-24. Jesus began to reproach the towns where most of his mighty deeds had been done, since they had not repented. "Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if the mighty deeds

Monday of the Fifteenth week in Ordinary Time
/ 28 / Giới trẻ

Monday of the Fifteenth week in Ordinary Time

Holy Gospel of Jesus Christ according to Saint Matthew 10,34-42.11,1. Jesus said to his Apostles: “Do not think that I have come to bring peace upon the earth. I have come to bring not peace but the sword. For I have come to set a man 'against

Fifteenth Sunday in Ordinary Time
/ 9 / Giới trẻ

Fifteenth Sunday in Ordinary Time

Holy Gospel of Jesus Christ according to Saint Matthew 13,1-23. On that day, Jesus went out of the house and sat down by the sea. Such large crowds gathered around him that he got into a boat and sat down, and the whole crowd stood along the

Saturday of the Fourteenth week in Ordinary Time
/ 9 / Giới trẻ

Saturday of the Fourteenth week in Ordinary Time

Holy Gospel of Jesus Christ according to Saint Matthew 10,24-33. Jesus said to his Apostles: “No disciple is above his teacher, no slave above his master. It is enough for the disciple that he become like his teacher, for the slave that he

Con người là con Thiên Chúa
/ 10 / Giới trẻ

Con người là con Thiên Chúa

Nội dung bài : CON NGƯỜI LÀ CON THIÊN CHÚA Tác giả JORATHE NẮNG TÍM  Người đọc : Ca sĩ NGỌC MAI

[Có Gì Hay] Tập 13 - Bí tích Thánh Thể 1
/ 25 / Giới trẻ

[Có Gì Hay] Tập 13 - Bí tích Thánh Thể 1

Trước khi Chúa Giêsu đi, Ngài còn muốn trở nên lương thực cho con người. "Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời" (Ga 6,51). Làm sao để có thể hiểu điều này? Khách mời: Lm. Fx. Vũ Thế Toàn, SJ Chịu trách nhiệm