10 nơi trên thế giới được Đức Mẹ hiện ra


10 nơi trên thế giới được Đức Mẹ hiện ra
 
1. Đức Mẹ Guadalupe, 1531, Mexicô
 
2. Đức Mẹ Coromoto, 1652, Venezuela
 
3. Đức Mẹ La Vang, 1798, Việt Nam
 
4. Đức Mẹ Lộ Đức, 1858, Pháp
 
5. Đức Mẹ Champion, 1859, Hoa Kỳ
 
6. Đức Mẹ Pontmain, 1871, Pháp 
 
7. Đức Mẹ Trà Kiệu, 1885, Việt Nam
 
8. Đức Mẹ Fatima, 1917, Bồ Đào Nha
 
9. Đức Mẹ Beauraing, 1932, Bỉ 
 
10. Đức Mẹ Banneux, 1933, Bỉ