Thần Học Về Đời Tu Trong 50 Năm Qua
/ 453 / Đời sống Thánh Hiến

Thần Học Về Đời Tu Trong 50 Năm Qua

Thần Học Về  Đời Tu Trong 50 Năm Qua Lm. Giuse Phan Tấn Thành, OP.   LTS: Trong buổi hội kiến với Hiệp Hội các Bề Trên Tổng Quyền Dòng Nam nhân dịp Đại hội lần thứ 82 được tổ chức tại Roma từ 27 đến 29-11-2013, Đức Thánh Cha Phanxicô đã

Thần Học Về Đời Sống Tận Hiến
/ 491 / Đời sống Thánh Hiến

Thần Học Về Đời Sống Tận Hiến

Mỗi Dòng nhận được một căn cước riêng cần phải bảo vệ đoàn sủng của mỗi Dòng bao gồm một sứ mạng, một linh đạo, một nếp sinh hoạt, những yếu tố tạo nên gia sản tinh thần của Dòng.  

Chuỗi Mân Côi và Đời Thánh Hiến
/ 492 / Đời sống Thánh Hiến

Chuỗi Mân Côi và Đời Thánh Hiến Hot

Nhìn lại hành trình cuộc đời của Chúa Giêsu Kitô qua bốn mầu nhiệm Vui, Sáng, Thương, Mừng, chúng ta cảm nhận và hình dung đó chính là cuộc đời của mỗi linh mục .

Mười điều răn của đời sống cộng đoàn
/ 543 / Đời sống Thánh Hiến

Mười điều răn của đời sống cộng đoàn Hot

Hãy sống tinh thần Hội Dòng là một đại gia đình gồm nhiều thế hệ, luôn biết đón nhận nhau, yêu thương tha thứ, quên bỏ lỗi lầm và xây dựng cho nhau: “Dập dìu kẻ trước người sau, sức riêng một ít góp vào lợi chung”.

Ơn gọi và phân định: Nơi chín muồi mong ước được phục vụ Chúa
/ 360 / Đời sống Thánh Hiến

Ơn gọi và phân định: Nơi chín muồi mong ước được phục vụ Chúa

Đức Phanxicô đã nói, không có ơn gọi nào phát sinh một mình: “Ơn gọi phát sinh từ quả tim của Chúa, được gieo ở miếng đất màu mỡ của tín hữu trung thành, trong kinh nghiệm của tình yêu huynh đệ”.

Chúa là gia nghiệp
/ 610 / Đời sống Thánh Hiến

Chúa là gia nghiệp

“Rồi Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng với quyền trừ quỷ”.

Khó nghèo, khiết tịnh, vâng lời trong thời đại thế tục
/ 545 / Đời sống Thánh Hiến

Khó nghèo, khiết tịnh, vâng lời trong thời đại thế tục Hot

Có người từng hỏi Hồng y Francis George rằng ngài nghĩ sao về chủ nghĩa hòa bình triệt để của những người như Dorothy Day và Daniel Berrigan, những nhân vật mang tính ngôn sứ, những người tin vào bất bạo động tuyệt đối. Họ bảo ngài rằng chủ nghĩa