5 phút với Lời Chúa mỗi ngày tháng 09.2018
/ 17 / Tông đồ Lời Chúa

5 phút với Lời Chúa mỗi ngày tháng 09.2018

01/09/18 THỨ BẢY ĐẦU THÁNG TUẦN 21 TN Mt 25,14-30 LÀ TÔI TRUNG CỦA CHÚA Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm! Hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ

Học hỏi Tin Mừng: Chúa nhật 21 Thường niên
/ 22 / Cổ võ học hỏi Thánh Kinh

Học hỏi Tin Mừng: Chúa nhật 21 Thường niên

Đọc Ga 6,60-66. Trong đoạn văn này, các môn đệ là ai? Họ là người thế nào? Họ có khá hơn "người Do-thái" không? Đọc Ga 6, 60-61 và so sánh với Ga 6,41.52.

Bỏ đi hoặc ở lại
/ 48 / Cổ võ học hỏi Thánh Kinh

Bỏ đi hoặc ở lại

Các môn đệ của Người chia rẽ về điểm này: bỏ đi vì không thể chấp nhận các lời Đức Giêsu nói, hoặc ở lại với Người, vì tin rằng chỉ Người mới có “những lời đem lại sự sống đời đời”.