Mến Yêu Hằng Thứ 3, 22-10-2019
/ 1 / Tông đồ Lời Chúa

Mến Yêu Hằng Thứ 3, 22-10-2019

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 22-10-2019 (Lc 12,35-38)    "Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ

Mến Yêu Hằng Ngày
/ 5 / Tông đồ Lời Chúa

Mến Yêu Hằng Ngày

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 2, 21-10-2019 (Lc 12,13-21) Có người trong đám đông nói với Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi." Người đáp: "Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 7, 19-10-2019
/ 5 / Tông đồ Lời Chúa

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 7, 19-10-2019

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 19-10-2019 (Lc 12,8-12) "Thầy nói cho anh em biết: phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên

Mến Yêu Hằng Ngày 18-10-2019
/ 5 / Tông đồ Lời Chúa

Mến Yêu Hằng Ngày 18-10-2019

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 18-10-2019 (Lc 10,1-9) Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông : "Lúa chín đầy đồng mà thợ

Mến Yêu Hằng Ngày 16-10-2019
/ 9 / Tông đồ Lời Chúa

Mến Yêu Hằng Ngày 16-10-2019

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 16-10-2019 (Lc 11,42-46) Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà

Mến yêu hàng ngày 17-10-2019
/ 12 / Tông đồ Lời Chúa

Mến yêu hàng ngày 17-10-2019

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 17-10-2019 (Lc 11,47-54)   "Khốn cho các người! Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy! Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ

Mến Yêu Hằng Ngày 12-10-2019
/ 11 / Tông đồ Lời Chúa

Mến Yêu Hằng Ngày 12-10-2019

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 12-10-2019 (Lc 11,27-28) Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: "Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!" Nhưng Người đáp lại: "Đúng hơn phải nói

Mến Yêu Hằng Ngày 11-10-2019
/ 12 / Tông đồ Lời Chúa

Mến Yêu Hằng Ngày 11-10-2019

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 11-10-2019 (Lc 11,15-26)  Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: "Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ." Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời. Nhưng Người biết tư

Mến yêu hằng ngày Thứ 4, 09-10-2019
/ 10 / Tông đồ Lời Chúa

Mến yêu hằng ngày Thứ 4, 09-10-2019

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 09-10-2019 (Lc 11,1-4) Có một lần Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: "Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của

Mến yêu hàng ngày  08-10-2019
/ 16 / Tông đồ Lời Chúa

Mến yêu hàng ngày 08-10-2019

 MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 08-10-2019 (Lc 10,38-42) Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời

Mến yêu hằng ngày Thứ 6, 04-10-2019
/ 13 / Tông đồ Lời Chúa

Mến yêu hằng ngày Thứ 6, 04-10-2019

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 04-10-2019 (Lc 10,13-16)   "Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng

5 phút với Lời Chúa tháng 10/2019
/ 39 / Cổ võ học hỏi Thánh Kinh

5 phút với Lời Chúa tháng 10/2019

Tháng 10/2019   01/10/19 THỨ BA TUẦN 26 TN Th. Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su, trinh nữ, tiến sĩ

Mến yêu hàng ngày 02-10-2019
/ 15 / Tông đồ Lời Chúa

Mến yêu hàng ngày 02-10-2019

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 02-10-2019 (Mt 18,1-5.10) Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời?" Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: "Thầy bảo thật anh em:

Mến yêu hằng ngày Thứ 7, 21-09-2019
/ 21 / Tông đồ Lời Chúa

Mến yêu hằng ngày Thứ 7, 21-09-2019

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 21-09-2019 (Mt 9,9-13) Bỏ nơi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi!" Ông đứng dậy đi theo Người. Khi Đức Giê-su đang dùng bữa

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 7, 14-09-2019
/ 35 / Tông đồ Lời Chúa

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 7, 14-09-2019

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 7, 14-09-2019 (Ga 3,13-17)   Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống. Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 5, 12-09-2019
/ 22 / Tông đồ Lời Chúa

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 5, 12-09-2019

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 12-09-2019 (Lc 6,27-38)   "Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 4, 11-09-2019
/ 22 / Tông đồ Lời Chúa

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 4, 11-09-2019

MẾN YÊU HẰNG NGÀY   Thứ 4, 11-09-2019 (Lc 6,20-26)  Đức Giê-su ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: "Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì

Mến yêu hằng ngày Thứ 3, 10-09-2019
/ 27 / Tông đồ Lời Chúa

Mến yêu hằng ngày Thứ 3, 10-09-2019

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 10-09-2019 (Lc 6,12-19) Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ. Đó

Mến Yêu Hằng Ngày 05-09-2019
/ 28 / Tông đồ Lời Chúa

Mến Yêu Hằng Ngày 05-09-2019

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 5, 05-09-2019 (Lc 5,1-11) Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi

5 phút với Lời Chúa tháng 09/2019
/ 62 / Cổ võ học hỏi Thánh Kinh

5 phút với Lời Chúa tháng 09/2019

Tháng 09/2019 01/09/19 CHÚA NHẬT TUẦN 22 TN – C Lc 14,1.7-14   BÍ QUYẾT “TIẾP THỊ” NƯỚC TRỜI “Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù…” (Lc 14,13) Suy niệm: Có một thời người ta gọi chiếc đèn

Mến yêu hằng ngày Thứ 4, 28-08-2019
/ 35 / Tông đồ Lời Chúa

Mến yêu hằng ngày Thứ 4, 28-08-2019

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 4, 28-08-2019 (Mt 23,27-32)   "Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 3, 27-08-2019 (Mt 23,23-26)
/ 43 / Tông đồ Lời Chúa

Mến Yêu Hằng Ngày Thứ 3, 27-08-2019 (Mt 23,23-26)

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 3, 27-08-2019 (Mt 23,23-26) "Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong Lề Luật là công lý, lòng nhân và

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 23-08-2019 (Mt 22,34-40)
/ 36 / Tông đồ Lời Chúa

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 23-08-2019 (Mt 22,34-40)

MẾN YÊU HẰNG NGÀY Thứ 6, 23-08-2019 (Mt 22,34-40)   Khi nghe tin Đức Giê-su đã làm cho nhóm Xa-đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giê-su để thử Người rằng: "Thưa