Tông đồ cầu nguyện ngày 12.10.2018CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha nhân lành, con xin tạ ơn Cha vì đã ban cho con thêm một ngày nữa để sống. Xin giúp con trở nên bác ái và chu đáo hơn với những người xung quanh. Con xin dâng ngày hôm nay và hiệp thông lời cầu nguyện của con theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này vì sứ mệnh tôn giáo. Lạy Cha chúng con ở trên trời....

WITH JESUS IN THE MORNING

Gracious Father, I thank you, Lord, for another day. Help me to be more compassionate and attentive to those around me. I offer this day, joining my prayers to the intention of the Holy Father for this month, for the mission of religious. [Our Father]
— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU

"Đức Giêsu đáp: Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài! Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi." (Ga 12,31-32) Liệu chúng con có được kéo lên cùng Ngài? Những trở ngại nào có thể đẩy chúng con ra xa Chúa, nơi chúng con đã quay lưng lại với Người? Xin cho chúng con luôn biết lựa chọn đứng dưới chân Chúa, cho dù bất cứ thử thách nào xảy đến trong cuộc sống của chúng con.
 

WITH JESUS IN THE AFTERNOON

"The prince of this world will now be cast out, and when I am lifted up from the earth I will draw all to myself, says the Lord." (John 12:31-32) Are we drawn to Christ? What obstacles might push us away from Christ, where we turn our back away from him? May we always choose to stand under Christ's banner, no matter the challenges we may experience in life.
— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Khi kết thúc một ngày, con xem xét lại mọi biến cố đã xảy ra. Con đã đối xử với tha nhân như thế nào? Con có nhìn nhận họ như những người con trai con gái của Thiên Chúa? Chúa ơi, xin tha lỗi cho con, và xin giúp con bước đi trên Đường của con tim với một tinh thần bác ái. Kính Mừng Maria...
 

WITH JESUS IN THE NIGHT

As this day ends, I examine the many events that transpired. How did I treat other people? Did I see them as sons or daughters of God? Forgive me, Lord, and help me to walk in this Way of the Heart with a charitable spirit. [Hail Mary]
 

Nhóm bạn đường linh thao