Tông đồ cầu nguyện ngày 12/02/2020

Con đón chào ngày mới và dâng lên Cha ngày sống của con hôm nay. "Không chỉ là những người bị gạt ra bên lề, mà còn tất cả những người ở vùng biên giới, những người di cư và tị nạn, họ chính là nạn nhân của văn hóa loại bỏ." (ĐGH Phanxicô) Con xin dâng lên tất cả mọi khó khăn con gặp phải hôm nay để cầu nguyện theo ý ĐGH, cho những người di cư và tị nạn. Những gì xuất phát từ trái tim sẽ nói lên khả nằng yêu thương của con. Ngay hôm nay, con sẽ ra đi phục vụ tha nhân.