Tông đồ cầu nguyện ngày 12/01/2020

Hướng đến ngày mới đang mở ra trước mắt bạn và dâng lời tạ ơn Cha vì tất cả những gì Cha đã ban cho. "Tôi, tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, nhưng Đấng mạnh thế hơn tôi đang đến, tôi không đáng cởi quai dép cho Người. Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần và lửa." (Lc 3,16) Hôm nay đây, hãy tạ ơn Cha vì bạn được lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, tạ ơn Cha vì đã tặng ban cho bạn món quà Đức Tin. Hãy dâng ngày sống của bạn theo ý cầu nguyện của ĐGH trong tháng này.