Tông đồ cầu nguyện ngày 11/01/2020

Đón chào ngày mới và dâng lên Cha ý cầu nguyện của tháng này, xin cho các Kitô hữu, những người thuộc các tôn giáo khác, và tất cả những ai thiện chí biết cổ vũ hòa bình và công lý trên thế giới. Từ bỏ mình vì những điều nho nhỏ cách thiện ý với những người thân cận, chính là con đường dẫn đưa đến niềm vui. Vì vậy, hãy cố gắng cư xử quảng đại hơn với những người bạn sẽ gặp hôm nay.