Tông Đồ Cầu Nguyện Ngày 10.03CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lạy Cha mến yêu, khi con đang tiếp tục hành trình mùa Chay Thánh, xin giúp con đối mặt với những cám dỗ trong hoang mạc và chiến thắng chúng bằng tình yêu của Cha đang lớn dần trong lòng trung thành của con. Con xin dâng ngày hôm nay cho Cha để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này. Lạy Cha chúng con ở trên trời.....

WITH JESUS IN THE MORNING
Loving Father, as I continue my Lenten journey, help me to face the many temptations in the desert and overcome them with your Love, growing in my fidelity to you. I offer this day in particular for the intentions of Pope Francis for this month. Our Father
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU
"Điều gì sẽ xảy ra với chúng ta, nếu Thiên Chúa không thường xuyên ban cho chúng ta cơ hội để làm lại từ đầu?" (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin thương xót con và ban ân sủng để con có thể bắt đầu và lại bắt đầu một cuộc đời dành riêng cho Chúa.

WITH JESUS IN THE AFTERNOON
"What would happen to us if God did not always give us the chance to start over again?" (Pope Francis) Have mercy on me, Lord, and grant me the grace to begin again a life dedicated to you.
— ∞  +  ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Vào thời khắc cuối ngày hôm nay, con suy xét lại những khoảnh khắc đã trôi qua. Con đã làm theo ý muốn của Chúa tốt như thế nào? Con do dự hay con đã hoàn toàn thực thi kế hoạch của Chúa dành cho con ? Lạy Chúa, xin chỉ dạy để con trở nên người môn đệ biết vâng nghe và tin tưởng vào kế hoạch đầy tình thương của Chúa cho cuộc đời con. Kính Mừng Maria....

WITH JESUS IN THE NIGHT
At the end of this day, I examine the many moments that have passed. How well did I follow your will? Was I hesitant or did I embrace fully your plan for me? Teach me, Lord, how to be an obedient disciple, trusting in your merciful plan for my life. Hail Mary
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao