Tông đồ cầu nguyện ngày 08/06/2019

"Chúng ta cùng hướng về Đức Trinh Nữ Maria: trái tim vô nhiễm của Mẹ - trái tim của một người mẹ đã sẻ chia ‘lòng thương xót’ của Thiên Chúa cách trọn vẹn, đặc biệt là vào thời khắc Chúa Giê-su chịu khổ nạn và sự chết. Xin Mẹ Maria giúp chúng con trở nên khiêm nhu, hiền lành và thương xót những người anh em của chúng con.” (ĐGH Phanxicô)