Tông đồ cầu nguyện ngày 02/12/2019

Hãy dâng lời cảm tạ Chúa vì ngày đã qua. Nhìn vào tâm hồn bạn và hồi tâm nhớ lại. Ngày hôm nay của bạn thế nào? Hãy trân trọng những phút giây bạn cảm nhận được Chúa hiện diện. Trong những giờ phút khó khăn, bạn đã nghĩ đến điều gì? thái độ lúc đó ra sao? Bạn đã trải qua những cung bậc cảm xúc nào? Hãy xin Chúa giúp bạn rèn luyện tính kiên nhẫn trong những lúc khốn khó, đừng để những ý nghĩ đen tối dẫn lối và đừng từ bỏ những mục đích tốt lành của bạn. Hãy ghi chú lại những cảm xúc của bạn và cách giải quyết để có thể làm tốt hơn vào ngày mai.