Tông đồ cầu nguyện ngày 11.12.2018
/ 6 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 11.12.2018 Hot

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha nhân từ, con dâng lên Cha ngày hôm nay với những vất vả, niềm vui, những khó khăn, cho tất cả những ai đang tìm cách truyền giao đức tin đến người khác. Xin cho họ tìm được ngôn ngữ phù hợp với thời đại khi đối

Tông đồ cầu nguyện ngày 10.12.2018
/ 8 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 10.12.2018 Hot

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, xin trợ giúp chúng con trong sứ mệnh truyền giáo và truyền đạt đức tin. Nguyện xin cho sứ mệnh ấy là một điều sống động, là động lực, không tĩnh tại hay bất động như người bị bại liệt trong Tin Mừng

Tông đồ cầu nguyện ngày 09.12.2018
/ 29 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 09.12.2018 Hot

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha nhân lành, con ngước nhìn lên Cha khi bắt đầu ngày mới hôm nay và xin dâng tất cả mọi điều sẽ xảy đến với con để hiệp ý cầu nguyện cho ý chỉ của Đức Thánh Cha trong tháng này. Xin cho những người dấn thân trong

Tông đồ cầu nguyện ngày 08.12.2018
/ 40 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 08.12.2018 Hot

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, trong ngày mừng lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, con xin phó dâng thân con đây cho Cha. Nguyện xin mẫu gương tuyệt hảo của Đức Trinh Nữ Maria trở thành nguồn cảm hứng cho tất cả chúng con và giúp

Tông đồ cầu nguyên ngày 07.12.2018
/ 19 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyên ngày 07.12.2018 Hot

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, hôm nay là ngày thứ sáu đầu tiên của tháng, chúng con hiệp thông thiêng liêng với toàn thể Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của Đức Giáo Hoàng, cho những người dấn thân trong công việc phục vụ và truyền

Tông đồ cầu nguyện ngày 06.12.2018
/ 21 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 06.12.2018 Hot

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha yêu dấu, con cầu xin cho đức tin của con không chỉ được bày tỏ trong lời nói mà còn tỏa sáng nơi những việc làm, phục vụ tha nhân với tình yêu giống như Cha vậy. Con xin dâng ngày hôm nay theo ý chỉ cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 05.12.2018
/ 18 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 05.12.2018 Hot

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, con xin dâng Cha ngày hôm nay. Lời Chúa cũng được bẻ ra cho tất cả như bánh hóa ra nhiều, trao ban lương thực cho tha nhân như của ăn nuôi dưỡng họ và thấu hiểu họ với ngôn ngữ thích hợp của ngày nay.

Tông đồ cầu nguyện ngày 03.12.2018
/ 21 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 03.12.2018 Hot

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha là Đấng giàu lòng thương xót, con xin dâng ngày hôm nay cho những nhà truyền giáo đang loan truyền Lời Chúa, cho họ có thể chạm đến trái tim của tất cả mọi người bằng lời nói của mình như tấm gương thánh Phanxicô

Tông đồ cầu nguyên ngày 01.12.2018
/ 19 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyên ngày 01.12.2018 Hot

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, trong ngày đầu tiên của Mùa Vọng, con dâng lên Cha ngày mới của con và niềm khao khát được bước cùng Cha trong sự thật và công bằng, cùng sự hiệp thông với Đức Giáo Hoàng Phanxicô và ý chỉ Mạng Lưới Cầu

Tông đồ cầu nguyện ngày 30.11.2018
/ 20 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 30.11.2018

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha nhân lành, con tạ ơn Cha ngày hôm nay vì cuộc đời của thánh Anrê tông đồ, một trong những môn đệ đầu tiên được gọi theo Chúa Giêsu. Xin ban cho con ân sủng để từ bỏ những gì ngăn cản con theo Chúa. Con cũng xin

Tông đồ cầu nguyện ngày 01.12.2108
/ 43 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 01.12.2108 Hot

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha nhân từ, con xin dâng lên Cha mọi niềm vui, những sự mệt nhọc, và cả những khó khăn trong ngày hôm nay và suốt tháng 12 này, để những người dấn thân trong công việc phục vụ và truyền đạt đức tin, khi đối thoại

Tông đồ cầu nguyện ngày 28.11.2018
/ 17 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 28.11.2018 Hot

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, con xin tạ ơn Cha ngày hôm nay. Xin đổ đầy trái tim con từng giây phút với ân sủng của Cha và cho những cử chỉ của con thực sự phản chiếu được Cha ở trong con. Con xin dâng ngày hôm nay cầu nguyện cùng

Tông đồ cầu nguyện ngày 26.12.2018
/ 17 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 26.12.2018 Hot

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Cha rất yêu mến, khởi đầu ngày mới hôm nay, con xin phó thác vào bàn tay Cha những khao khát của con để sống kiên định với đức tin mà con đã tuyên xưng. Xin cho mọi lời nói của con luôn đi kèm với hành động, và thực hành

Tông đồ cầu nguyên ngày 27.11.2018
/ 21 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyên ngày 27.11.2018 Hot

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, khi khởi đầu một ngày mới, con xin tạ ơn Cha vì cơ hội để con có thể trở nên một người tốt hơn. Xin ban cho con trở nên con người của hy vọng và chân lý, nuôi dưỡng con trong tất cả sự thật, việc lành

Tông đồ cầu nguyện  ngày 25.11.2018
/ 13 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 25.11.2018 Hot

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha nhân từ, con tạ ơn Cha vì ngày Chúa Nhật hôm nay, chúng con được long trọng mừng kính Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ. Điều này giúp con ý thức hơn Vương quyền của Chúa Giêsu là Vương quyền của tình yêu, dành cho tất

Tông đồ cầu nguyện ngày 22.11.2018
/ 24 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 22.11.2018 Hot

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha yêu mến, ngay khi con bắt đầu ngày mới hôm nay, xin Cha ban ơn lành cho con để con trở nên rộng lượng và tử tế với những người con gặp gỡ. Nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria, con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 21.11.2018
/ 25 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 21.11.2018 Hot

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, trong ngày lễ Đức Mẹ dâng mình hôm nay, xin Cha ban ơn để con biết dâng cuộc đời của con lên Cha. Như Mẹ Maria, mẹ của Chúa Giêsu con Cha yêu dấu, con cũng xin dâng bản thân con trở thành khí cụ bình an

Tông đồ cầu nguyện ngày 20.11.2018
/ 18 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 20.11.2018 Hot

  CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, con xin cảm tạ Cha vì ngày mới lại đến. Hôm nay, xin cho con biết dành thời gian đến nhà thờ, hoặc một nơi yên tĩnh nào đó, đặt mình trước Cha mà hạnh phúc hơn gấp bội, vì con đang ở trong sự

Tông đồ cầu nguyện ngày 19. 11. 2018
/ 24 / Cầu nguyện
Tông đồ cầu nguyện ngày 17.11.2018
/ 29 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 17.11.2018

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, con xin tạ ơn Cha vì hồng ân đức tin giúp con đứng vững trong cơn hoạn nạn và nguy nan khốn khó. Xin thương xót và ban ơn xuống trên chúng con, để chúng con được trung kiên trong bất kì cơn thử thách

Tông đồ cầu nguyện ngày 16.11.2018
/ 25 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 16.11.2018

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha giàu lòng thương xót, con đặt mình dưới ánh nhìn trìu mến yêu thương của Cha. Xin biến đổi con bằng ánh sáng của Thần Khí, để nhờ đó con biết lưu tâm đến nhu cầu và những đau khổ của tha nhân, và xin đong đầy con

Tông đồ cầu nguyện ngày 14.11.2018
/ 34 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 14.11.2018 Hot

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha nhân lành, con xin tạ ơn Cha vì con có thêm một ngày sống và con xin hứa sẽ vâng theo thánh ý Cha. Hôm nay, con sẽ cố gắng lưu tâm hơn với những điều kì diệu bé nhỏ mà Cha đang thêu dệt cho đời con. Xin Cha ban ơn

Tông đồ cầu nguyện ngày 13.11.2018
/ 35 / Cầu nguyện