Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 02-07-2020
/ 11 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 02-07-2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 02-07-2020       CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Chúa, khởi đầu ngày mới hôm nay, xin Chúa giúp con biết lặng lẽ đặt bản thân con trong sự hiện diện của Ngài. Đã bao nhiêu lần con cảm thấy như bất động và mắc

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 01-07-2020
/ 14 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 01-07-2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 01-07-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì ngày mới lại đến cùng con. “Bấy giờ, cả thành ra đón Đức Giê-su, và khi gặp Người, họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ” (Mt 8,34). Lạy Chúa, có đôi lần

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 30-06-2020
/ 15 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 30-06-2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 30-06-2020   CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì một ngày mới nữa. "Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ." (Mt 8,24) Lạy Chúa, xin đánh thức con hôm nay, để con

Tông đồ cầu nguyện ngày 28/06/2020
/ 15 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 28/06/2020

Đã rất nhiều lần con lên kế hoạch cho cuộc đời con, và nghĩ rằng mọi thứ sẽ theo như con hoạch định mà quên đi rằng mọi thứ nằm trong quan phòng của Cha. Vì vậy xin Cha ơn để con luôn tin tưởng và tín thác vào Cha.

Tông đồ cầu nguyện ngày 29/06/2020
/ 13 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 29/06/2020

Hôm nay là ngày lễ mừng kính thánh Phê-rô và Phao-lô. Con tạ ơn Chúa, Giê-su, vì tấm gương của các thánh nhân về lòng hoán cải. Con dùng những lời của thánh Phê-rô để nhắc nhở mình: "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống." (Mt 16,16) Đó là

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 27-06-2020
/ 16 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 27-06-2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 27-06-2020       CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Khi ngày mới bắt đầu, con tạ ơn Cha, vì món quà của đức tin. Xin cho con biết khiêm tốn để nhận biết những yếu điểm và giới hạn của bản thân, và dâng trọn con tim

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 26-06-2020
/ 19 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 26-06-2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 26-06-2020   CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con cảm tạ Cha, Cha ơi, vì những điều đã trôi qua và một ngày mới lại bắt đầu. Như người bệnh phong đã nói "Thưa Ngài, Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch” (Mt

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 25-06-2020
/ 19 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 25-06-2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25-06-2020   CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Cha ơi, con tạ ơn Cha vì một ngày sống Cha ban tặng, và cơ hội con được sống hài hòa với tình yêu Cha đã vun trồng trong con. Xin cho con lòng khát khao để Cha chính là nơi

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 24-06-2020
/ 21 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 24-06-2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24-06-2020   CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con tạ ơn Cha khi một ngày mới bắt đầu. "Tên cháu là Gio-an" (Lc 1,53) Đặt tên là nhận ra một sứ mệnh, một ơn gọi, một lời hứa. Gio-an nghĩa là Thiên Chúa đầy ân sủng, tha thứ

Tông đồ cầu nguyện ngày 23/06/2020
/ 25 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 23/06/2020

Chào Cha buổi sáng, con tạ ơn Cha vì ngày này và vì món quà của cầu nguyện. Xin Cha ban ân sủng để con biết chú ý tới tha nhân. Xin cho con nên giống Cha nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Tông đồ cầu nguyện ngày 21/06/2020
/ 19 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 21/06/2020

Hôm nay, con bắt đầu với niềm vui và sự tự tin. Lạy Cha, xin Cha ban cho con ơn luôn tin tưởng vô điều kiện vào Ngài, Ngài chỉ muốn điều tốt cho con và không bao giờ bỏ rơi con. Xin cho con không để nỗi sợ hãi cản trở hành động của mình.&n

Tông đồ cầu nguyện ngày 22/06/2020
/ 23 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 22/06/2020

Thật dễ dàng để nhìn ra lỗi của người khác, nhưng cái khó hơn là nhận ra những hạn chế của bản thân mình. Chúng con được mời gọi để tỏ lòng thương xót tha nhân, bởi chúng con được Thiên Chúa chạm đến. Trong hình hài của Thiên Chúa, chúng con tỏa ra

Tông đồ cầu nguyện ngày 19/06/2020
/ 32 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 19/06/2020

"Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng." (Mt 11,29) Xin giúp con có trái tim giống trái tim của Chúa Giêsu, Con Cha. Con xin dâng ngày sống hôm nay

Tông đồ cầu nguyện ngày 17/06/2020
/ 31 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 17/06/2020

Có khi nào con làm những điều tốt đẹp với hy vọng được vinh quang hay mong đợi nhận được sự tán thưởng người khác không? Hôm nay con sẽ cố gắng chú ý hơn đến những cám dỗ khiến con trông tốt lành trong mắt người khác.

Tông đồ cầu nguyện ngày 16/06/2020
/ 48 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 16/06/2020

Lạy Cha, con tạ ơn Cha vì một ngày mới đang mở ra trước mắt con. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su nói với các môn đệ rằng: "Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu mến kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em" (Mt 5, 44). Con biết rằng

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 14-06-2020
/ 33 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 14-06-2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14-06-2020     CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Hôm nay, Giáo Hội cử hành thánh lễ Mình và Máu Thánh Chúa Giê-su. "Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời." (Ga 6,51) Chúa Giê-su quan tâm săn sóc con, Ngài đã trao ban

Tông đồ cầu nguyện ngày 15/06/2020
/ 44 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 15/06/2020

Con cầu xin Chúa ở lại với con và chỉ bảo cho con trong những việc con làm.

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 13-06-2020
/ 35 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 13-06-2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13-06-2020   CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Chúa Giê-su ơi, con tạ ơn vì một ngày nữa con được sống với Ngài. Hôm nay, xin giúp con nhận biết chung quanh con có những ai đang trải qua kinh nghiệm của những thời khắc tối

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 12-06-2020
/ 43 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 12-06-2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12-06-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con tạ ơn Cha vì một ngày sống mới. Xin Cha ban ân sủng để con luôn sẵn sàng theo thánh ý Cha trong suốt cuộc đời con. Con dâng ngày hôm nay để cầu nguyện cho tất cả những ai đang

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 10-06-2020
/ 36 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 10-06-2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 10-06-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con tạ ơn Cha bởi ngày mới hôm nay. Xin cho con biết cách dùng thời gian Cha ban để ở gần bên Cha hơn. Tôn vinh Chúa phải luôn luôn là thái độ của chúng ta. Tôn vinh Chúa là

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 08-06-2020
/ 24 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 08-06-2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 08-06-2020   CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, khời đầu ngày mới hôm nay, con xin dâng lời cảm tạ vì những ân sủng mà Cha dành cho con. "Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa." (Mt 5,

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 09-06-2020
/ 36 / Cầu nguyện

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 09-06-2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 09-06-2020   CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Sáng hôm nay, Cha đã nói với con rằng "ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 07-06-2020
/ 34 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 07-06-2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 07-06-2020   CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, cùng với việc cử hành mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, con cảm tạ Cha vì đã tỏ bày cho con thấy cuộc sống của Người là sự kết hiệp của tình yêu và đó là cách Cha muốn