Phản tỉnh về ý cầu nguyện tháng 04/2020 của Đức Giáo Hoàng
/ 8 / Cầu nguyện

Phản tỉnh về ý cầu nguyện tháng 04/2020 của Đức Giáo Hoàng

Ý CẦU NGUYỆN THÁNG 4 – GIẢI THOÁT KHỎI NGHIỆP NGẬP   Trên thế giới và trong Giáo Hội, có nhiều anh chị em của chúng ta đang phải vật lộn với nạn nghiện ngập. Thực vậy, gần một nửa dân số Mỹ báo cáo rằng trong gia đình hoặc bạn bè của họ có

Tông đồ cầu nguyện ngày 31/03/2020
/ 10 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 31/03/2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 31-03 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu” (Ga 8,28) Trong mùa Chay này, những lời ấy hướng con nhìn lên cây Thập tự của Ngài, Chúa ơi. Chúa đã yêu

Tông đồ cầu nguyện ngày 29/03/2020
/ 8 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 29/03/2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 29-03-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Vào ngày Chúa Nhật hôm nay, con nhớ đến những cộng đoàn người Công Giáo, đặc biệt là những người Ki-tô hữu ở Trung Quốc, mà ĐTC đã dành sự quan tâm đặc biệt cho họ trong tháng này.

Tông đồ cầu nguyện ngày 30/03/2020
/ 14 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 30/03/2020

"Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống." (Ga 8,12). Lạy Chúa, xin trở nên ánh sáng của đời con. Con dâng lên Chúa ngày sống của con và cả những điều con sẽ sống, những

Tông đồ cầu nguyện ngày 28/03/2020
/ 10 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 28/03/2020

Lạy Chúa Giê-su, trong buổi sáng hôm nay, con suy ngẫm về những người vệ binh được nhắc đến trong Tin Mừng, những kẻ được sai đi để bắt giữ Ngài: "các vệ binh trở về với các thượng tế và người Pha-ri-sêu. Họ liền hỏi chúng: "Tại sao các anh không

Tông đồ cầu nguyện ngày 26/03/2020
/ 9 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 26/03/2020

Một ngày mới bắt đầu. Cha ơi, cùng với Cha, hôm nay sẽ trở nên tươi đẹp. Tin Mừng hôm nay nói với con ý nghĩa của niềm tin: "Tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhất", mà không phải là đón nhận "tôn vinh lẫn nhau" (Ga 5,44) Đó là ánh mắt

Tông đồ cầu nguyện ngày 27/03/2020
/ 13 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 27/03/2020

Cha ơi, nếu mỗi thành viên của Mạng Lưới Cầu Nguyện toàn cầu sống trọn vẹn với sứ vụ của mình, thì nguồn năng lượng ấy sẽ phục vụ Vương Quốc của Cha! Con biết rằng Cha chỉ chọn những điều đơn sơ, nghèo khó để hoàn tất công trình này. Chẳng hạn như

Tông Đồ Cầu Nguyện và Mến Yêu Hằng Ngày, ngày 24-03-2020
/ 12 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện và Mến Yêu Hằng Ngày, ngày 24-03-2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24-03-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG "Anh có muốn khỏi bệnh không?", Chúa Giê-su đã hỏi một người đau ốm như thế (Ga 5,6) Thiên Chúa không muốn xâm nhập vào thế giới này, Ngài không đi vào thế giới của chúng ta cách hung

Tông đồ cầu nguyện ngày 25/03/2020
/ 12 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 25/03/2020

Mừng ngày lễ Truyền Tin hôm nay: "Kính chào Maria!" Cùng với Mẹ, con xin dâng ngày sống của con, niềm vui và cả những nỗi buồn, xin cho con sẵn sàng theo Chúa như Mẹ vậy. 

Tông đồ cầu nguyện ngày 23/03/2020
/ 10 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 23/03/2020

Lạy Chúa, con tín thác vào Chúa. Chúa ơi, nếu con có đi trước, xin Ngài vượt lên trước con, con muốn đi theo Ngài. Lạy trái tim Chúa Giê-su, con tín thác nơi Chúa.    

Tông đồ cầu nguyện ngày 21/03/2020
/ 13 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 21/03/2020

Hình ảnh người thu thuế trong Tin Mừng hôm nay là một mẫu gương cho chúng con. Ông ta đã đặt niềm tin vào Chúa khi thốt lên: "Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi" (Lc 18,13). Nghịch lý thay, tội lỗi chính là bước đệm để vươn tới niềm hy

Tông đồ cầu nguyện ngày 22/03/2020
/ 20 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 22/03/2020

Nguyện xin Chúa Thánh Thần làm cho con trở nên một người tông đồ cầu nguyện, luôn sẵn sàng cho sứ mệnh của mình Nhân Danh Cha, và Con, và Thánh Thần.   

Tông đồ cầu nguyện ngày 20/03/2020
/ 17 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 20/03/2020

Lạy Chúa, trong tình hiệp nhất với Giáo Hội tại Trung Hoa, chúng con muốn sống một tình yêu dành trọn cho Ngài ở nơi chúng con được mời gọi sống gặp gỡ với những người có quá khứ, lối suy nghĩ và những nhạy cảm khác nhau. Xin cho họ, và cả chúng con

Tông đồ cầu nguyện ngày 19/03/2020
/ 13 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 19/03/2020

Mừng lễ kính thánh Giuse! Con hướng mắt nhìn lên Chúa Giêsu, một bé thơ trong gia đình Thánh Gia có mẹ Maria và bố Giuse.

Tông đồ cầu nguyện ngày 17/03/2020
/ 18 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 17/03/2020

Cha ơi, ngay từ lúc bình minh, con dâng lên Cha lòng sẵn sàng ở cùng bên Cha trong lòng thương xót. Cha mời gọi con tha thứ cho anh em "bảy mươi lần bảy", điều đó luôn luôn cần nói ra (Mt 18,22). Con muốn nhìn tha nhân như cách Cha nhìn họ, nhưng

Tông đồ cầu nguyện ngày 18/03/2020
/ 51 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 18/03/2020

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18-03-2020 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Sáng nay, Cha ơi, con muốn suy ngẫm về lòng trung tín của Cha, Cha đã đến "không phải để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ, nhưng là để kiện toàn." (Mt 5,17). Con có biết

Tông đồ cầu nguyện ngày 15/03/2020
/ 22 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 15/03/2020

Lạy Chúa, con dâng Chúa ngày mới của con, hành động, suy nghĩ, khao khát của con, đây là "nước" của cuộc sống con dành cho Chúa. Và con xác tín rằng: trong cái nhìn của Ngài, Ngài muốn ban cho con nước sự sống là Tình Yêu của Ngài.

Tông đồ cầu nguyện ngày 16/03/2020
/ 35 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 16/03/2020

Lạy Cha, Ngài muốn khởi sự điều gì nơi con trong tuần này? 

Tông đồ cầu nguyện ngày 14/03/2020
/ 54 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 14/03/2020

Xin cho con được sống dưới cái nhìn đầy yêu thương của Cha trong suốt ngày hôm nay, trong các hoạt động, nơi cuộc gặp gỡ, và trong sự tha thứ mà con dành cho anh chị em con.

Tông đồ cầu nguyện ngày 13/03/2020
/ 31 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 13/03/2020

Nguyện xin Chúa đến và đổi mới cuộc sống con, con xin dâng ngày hôm nay để Chúa Thánh Thần thánh hóa con trở nên một tông đồ cầu nguyện thực sự, luôn sẵn sàng cho sứ mệnh của Chúa. 

Tông đồ cầu nguyện ngày 12/03/2020
/ 21 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 12/03/2020

Con dâng lên Cha ngày hôm nay, cùng phó dâng lên Ngài phần nào đó cuộc sống của con, mà ở đó con chưa tìm kiếm tin tưởng nơi Cha. Xin Cha dẫn đường chỉ lối cho con đi.

Tông đồ cầu nguyện ngày 11/03/2020
/ 51 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 11/03/2020

Một ngày mới được trao ban để con yêu thương mọi người và để biết rằng con cũng được yêu thương, được khám phá những điều kì diệu của thế giới và gặp gỡ những người bạn mới. Cha đã đến trước con và chờ đợi con. Con xin dâng ngày mới lên Cha và

Tông đồ cầu nguyện ngày 10/03/2020
/ 47 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 10/03/2020

Lạy Cha, con xin dâng lên Cha ngày sống mới, chỉ một mình Ngài mà thôi! Con dâng lên những suy nghĩ, lời nói, hoạt động và những cuộc gặp gỡ đang chờ con.