Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 22-10
/ 4 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 22-10

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22-10   CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Với lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, chúng con mừng lễ nhớ thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. "Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hãy nên như những người đầy tớ chờ đợi ông chủ đi ăn

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 21-10
/ 11 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 21-10

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21-10   CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con cảm tạ Chúa vì ngày hôm nay, và ngẫm suy rằng "sự giàu có đích thực là tình yêu Thiên Chúa, được chia sẻ cho anh chị em mình". “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 20-10
/ 9 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 20-10

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20-10   CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Trong ngày Thế giới truyền giáo hôm nay, chúng con nguyện xin thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, quan thầy của mọi sứ mạng truyền giáo, xin cho chúng con sống với niềm vui và khám phá ra

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 19-10
/ 11 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 19-10

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19-10   CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG "Vì trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào" (Lc 12,8-12) Như lời Chúa Giêsu đã hứa ban Thánh Thần đến cho chúng ta trong sự thật, ngài sẽ dẫn dắt chúng ta không chỉ

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 18-10
/ 9 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 18-10

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18-10   CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG "Ngài sai các ông cứ từng hai người một đi trước." (Lc 10,1) Chúa Ki-tô cần chúng ta giúp đỡ. Ngài muốn chúng ta nghiêm túc với lời cam kết của mình khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội và

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 16-10
/ 9 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 16-10

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 16-10   CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Hôm nay chúng con mừng lễ thánh Maria Alacoque, ngài được biết đến với lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. "Thiên Chúa đòi hỏi chúng ta đảm nhận trách nhiệm của người Kitô hữu để

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 17-10
/ 12 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 17-10

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17-10   CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Hôm nay, con quyết tâm sống niềm vui và lòng thương xót với những người mà con gặp gỡ. "Biết bao lần dân Chúa không cảm thấy họ được yêu thương bởi các chứng nhân: các Kitô hữu, các

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 15-10
/ 14 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 15-10

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15-10   CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Noi gương thánh Teresa Avila, con xin cộng tác cùng Chúa Giêsu qua lời cầu nguyện. "Hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người." (Lc

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 14-10
/ 16 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 14-10

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14-10   CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG "Thế hệ này sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na" (Lc 11, 29-32) "Ông Giô-na đã gạt bỏ sự cứng lòng của mình mà vâng nghe thánh ý Thiên Chúa, làm theo những điều

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 13-10
/ 11 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 13-10

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 13-10   CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Hôm nay con tạ ơn Cha vì muôn ân sủng con được lãnh nhận. "Hãy hỏi chính mình rằng chúng ta có thể nói lời cảm ơn không? Đã bao nhiêu lần chúng ta thốt ra lời cám ơn tới gia đình,

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 12-10
/ 16 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 12-10

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12-10   CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG "Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa." (Lc 11, 27-28) "Thiên Chúa luôn gieo hạt giống Lời Người, duy chỉ mong mỏi một trái tim rộng mở để lắng nghe và có thiện chí để

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 11-10
/ 11 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 11-10

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11-10   CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Hôm nay chúng con mừng lễ nhớ thánh Gioan XXIII, "người chăn chiên nhân lành" của Giáo Hội. "Triều đại Thiên Chúa đã gần đến." (Lc 11, 15-26). Như lời ĐGH Phanxicô nói: "Chúng ta

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 10-10
/ 10 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 10-10

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 10-10   CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Nguyện xin Chúa Giêsu ban cho con đầy tràn ân sủng để vững bước theo Ngài. “Thầy bảo thật anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho.” (Lc 11,

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 09-10
/ 11 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 09-10

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 09-10   CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Chào đón ngày mới với tình yêu! "Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy các môn đệ của ông" (Lc 11,1-4) "Chúng ta nên cầu nguyện như thế nào? Chúa Giêsu

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 08-10
/ 15 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 08-10

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 08-10   CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con xin dâng ngày hôm nay cùng với Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của Đức Giáo Hoàng, xin cầu nguyện cho hơi thở của Chúa Thánh Thần khai sinh một "mùa xuân" truyền giáo mới trong

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 07-10
/ 16 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 07-10

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 07-10   CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Hôm nay, Đức Mẹ Mân Côi mời gọi chúng ta suy niệm mầu nhiệm của Chúa Kitô." “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực và hết trí khôn

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 06-10
/ 16 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 06-10

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 06-10   CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Mở to đôi mắt nhìn về phía ánh sáng đức tin. "Nếu họ có niềm tin" (Lc 17,5) "Vâng lạy Chúa, lòng tin của chúng con rất nhỏ bé, lòng tin của chúng con mỏng manh yếu đuối, nhưng chúng

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 04-10
/ 20 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 04-10

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 04-10   CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con tạ ơn Cha vì một ngày mới và con được dự phần vào lời cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng trong ngày Thế Giới về Cầu nguyện: "Xin cho hơi thở của Chúa Thánh Thần khai sinh một “mùa

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 05-10
/ 14 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 05-10

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 05-10   CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con khởi đầu ngày mới với niềm tin chắc chắn rằng: Chính Chúa là Đấng ban ơn để con hành động nhân danh Ngài. “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 03-10
/ 15 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 03-10

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 03-10   CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Con hết lời tạ ơn và dâng lên Cha ngày mới hôm nay để cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng trong tháng này. "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít." (Lc 10,1-12) "Niềm vui của chúng ta chỉ

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 02-10
/ 20 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 02-10

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 02-10   CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Ngày hôm nay con quyết định "song hành cùng Chúa Kitô để chạm vào vết thương của những người đau khổ và chữa lành họ bằng tình yêu và việc bác ái cụ thể". Con cũng ngẫm nghĩ về

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 01-10
/ 16 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 01-10

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 01-10   CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Cha ơi, con xin sống ngày hôm nay theo gương của thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, vị thánh quan thầy của Mạng Lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng, là người được Chúa Thánh Thần

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 30-09
/ 18 / Cầu nguyện

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 30-09

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 30-09   CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Khởi đầu tuần mới này, con cám ơn Cha, vì sự kiên nhẫn lớn lao Cha dành cho con, và Cha không bao giờ bỏ rơi con, dù cho nhiều lúc con không biết đáp lại ơn Cha. Trong suốt ngày hôm