Tông đồ cầu nguyện ngày 15/06/2019
/ 5 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 15/06/2019

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15.06.2019 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, con khởi đầu ngày mới hôm nay bằng việc ngước trông lên Cha để được Cha dẫn dắt. Con xin dâng ngày hôm nay lên Cha, cùng hiệp thông với ý Đức Giáo Hoàng trong tháng

Tông đồ cầu nguyện ngày 14/06/2019
/ 55 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 14/06/2019

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14.06.2019 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, khi con mở mắt đón chào ngày mới với bao thách thức, con xin dâng lên Cha tất cả những gì con là để cầu nguyện cách đặc biệt cho các linh mục. Xin cho các ngài nhờ đời

Tông đồ cầu nguyện ngày 13/06/2019
/ 9 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 13/06/2019

Lạy Cha trên trời, trong ngày lễ kính nhớ thánh An-tôn thành Pa-đô-va hôm nay, con xin dâng mọi khoảnh khắc của ngày sống, mọi việc làm, những lời cầu nguyện, cùng tất cả niềm vui lẫn khó khăn mà con phải đối mặt hôm nay, để cầu nguyện cho các linh

Tông đồ cầu nguyện ngày 10/06/2019
/ 12 / Cầu nguyện
Tông đồ cầu nguyện ngày 11/06/2019
/ 22 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 11/06/2019

Mạng Lưới Cầu Nguyện Toàn Cầu của Đức Giáo Hoàng Và Cách Cầu Nguyện Với Mạng Lưới Này.    

Tông đồ cầu nguyện ngày 09/05/2019
/ 16 / Cầu nguyện
Tông đồ cầu nguyện ngày 08/06/2019
/ 12 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 08/06/2019

"Chúng ta cùng hướng về Đức Trinh Nữ Maria: trái tim vô nhiễm của Mẹ - trái tim của một người mẹ đã sẻ chia ‘lòng thương xót’ của Thiên Chúa cách trọn vẹn, đặc biệt là vào thời khắc Chúa Giê-su chịu khổ nạn và sự chết. Xin Mẹ Maria giúp chúng con

Tông đồ cầu nguyện ngày 07/06/2019
/ 11 / Cầu nguyện
Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh
/ 19 / Cầu nguyện

Suy niệm Lời Chúa Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh Hot

06/06/2019 Thứ Năm Tuần VII Phục Sinh Ga 17, 20-26 XIN HIỆP NHẤT CHÚNG CON           Ta thấy Chúa Giêsu luôn hướng về và cầu nguyện cho sự hiệp nhất của các môn đệ và của Hội Thánh. Lời cầu nguyện của Chúa cho chúng ta

Tông đồ cầu nguyện ngày 04/06/2019
/ 16 / Cầu nguyện
Tông đồ cầu nguyện ngày 03/06/2019
/ 22 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 03/06/2019

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 03.06.2019 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha dấu yêu, là Đấng đã thắng thế gian và trao ban Thần Khí cho chúng con, con xin dâng lên Cha ngày hôm nay, cùng mọi suy nghĩ, việc làm và mọi điều con ước ao để cầu nguyện cho các

Tông đồ cầu nguyện ngày 31/05/2019
/ 23 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 31/05/2019

Lạy Cha trên trời, trong ngày lễ tưởng niệm biến cố Đức Bà đi thăm viếng bà Isave. Con xin dâng lên Cha ngày sống hôm nay, nhờ bàn tay Mẹ chuyển cầu, con xin cầu nguyện cho Hội Thánh ở Giáo Hội Phi Châu, qua sự dấn thân của các tín hữu, trở nên hạt

Tông đồ cầu nguyện ngày 30/05/2019
/ 19 / Cầu nguyện
Tông đồ cầu nguyện ngày 29/05/2019
/ 18 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 29/05/2019

Lạy Cha yêu mến, những ngày cuối cùng của tháng sắp trôi qua, con tìm đến Cha trong sự linh hứng. Xin cho trái tim con được đổ đầy ân sủng của Cha. Con xin dâng lên Cha ngày sống hôm nay, xin cho Giáo Hội Phi Châu, qua sự dấn thân của các tín hữu,

Tông đồ cầu nguyện ngày 28/05/2019
/ 49 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 28/05/2019

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 28-05 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha giàu lòng thương xót, khi mặt trời vừa ló rạng qua đường chân trời, xin cho con biết chiếu tỏa ánh vinh quang tình yêu của Cha đến với tha nhân. Con xin dâng lên Cha ngày mới để cầu

Tông đồ cầu nguyện ngày 27/05/2019
/ 26 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 27/05/2019

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 27-05 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha nhân ái, khởi đầu một tuần mới, con xin dâng ngày lên Cha với ý cầu nguyện của Đức Giáo Hoàng trong tháng này, là xin cho Giáo Hội Phi Châu, qua sự dấn thân của các tín hữu, trở nên

Tông đồ cầu nguyện ngày 26/05/2019
/ 37 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 26/05/2019

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 26.05.2019 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha nhân lành, Đấng trao ban sự sống và là nguồn ân sủng, con chúc tụng Cha vì một ngày tươi đẹp. Con muốn tạ ơn Cha vì tất cả những món quà, sự kiên nhẫn và lòng thương xót

Tông đồ cầu nguyện ngày 25/05/2019
/ 17 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 25/05/2019

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25.05.2019 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, ngày hôm nay con xin dâng lên Cha mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm của con để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong tháng này. Xin cho Giáo

Tông đồ cầu nguyện ngày 24/05/2019
/ 21 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 24/05/2019

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 24.05.2019 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha yêu thương, hôm nay chúng con cử hành lễ kính Đức Mẹ Phù Hộ, theo gương Thánh Ignatiô Loyola. Xin cho chúng con có thể đi theo Đường của Con Tim, và học hỏi cách trung thành

Tông đồ cầu nguyện ngày 22/05/2019
/ 20 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 22/05/2019

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 22-05 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha giàu lòng thương xót, xin cho con được liên kết với Cha, như cây liền cành. Xin cho con được tận hưởng nhựa sống của Cha và sinh hoa quả ngọt lành, để các nhánh cây khác có thể được

Tông đồ cầu nguyện ngày 21/05/2019
/ 20 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 21/05/2019

  TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21.05.2019 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha nhân từ, con xin dâng ngày hôm nay cho Thánh Tâm Chúa Giêsu, để cầu nguyện cho Giáo hội ở Châu Phi, qua sự dấn thân của các tín hữu, trở nên hạt giống kiến tạo sự hiệp nhất

Tông đồ cầu nguyện ngày 20/05/2019
/ 22 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 20/05/2019

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 20.05.2019 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, con khởi đầu ngày mới hôm nay với món quà tình yêu của Cha. Con xin phó dâng trọn cuộc sống của con cho Cha qua lời cầu bầu của thánh Bernadine ở Sien, đấng đã truyền

Tông đồ cầu nguyện ngày 19/05/2019
/ 21 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 19/05/2019

Lạy Cha trên trời, Cha đã dạy chúng con biết yêu thương nhau, dạy con yêu thương tha nhân bằng tình yêu vô hạn. Hôm nay con xin dâng ngày lên Cha để cầu nguyện cho Giáo Hội Phi Châu, qua sự dấn thân của các tín hữu, trở nên hạt giống kiến tạo sự