Tông đồ cầu nguyện ngày 21.04.2019
/ 0 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 21.04.2019

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 21.04.2019 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha quang vinh, con hân hoan chào đón ngày Chúa Nhật Phục Sinh thật đẹp này. Nguyện cho niềm vui Phục Sinh trong con có thể lan truyền và đổ tràn cho những người khác nữa. Con xin

Tông đồ cầu nguyện ngày 19.04.2019
/ 0 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 19.04.2019

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 19.04.2019 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha yêu dấu, trong ngày thứ Sáu Tuần Thánh của Cuộc Thương Khó Đức Chúa Giêsu, con lắng đọng tâm hồn với lòng kính sợ vì tình yêu Cha dành cho chúng con. Con xin dâng lên Cha ngày

Tông đồ cầu nguyện ngày 18.04.2019
/ 0 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 18.04.2019

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 18.04.2019 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha là Đấng Thương Xót, hôm nay con nhớ lại ngày Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể trong bữa Tiệc Ly. Xin cho mỗi ngày trong đời con trở nên tràn ngập sự hiện diện của Cha, luôn chúc

Tông đồ cầu nguyện ngày 17.04.2019
/ 0 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 17.04.2019

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17-04 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trọn hảo, hôm nay con nhớ lại sự phản bội của Giuđa. Xin giúp con luôn bước theo Cha, không phản bội tình thương xót của Cha. Con xin dâng Cha mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm của

Tông đồ cầu nguyện ngày 15.04.2019
/ 0 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 15.04.2019

Lạy Cha trên trời, con bắt đầu hôm nay dưới sự hiện diện của Cha. Xin giúp con nhận ra những người đang đau khổ để con có thể an ủi và chữa lành cho họ. Hôm nay con xin dâng lên Cha trái tim con cùng tất cả những gì con có để hiệp thông cùng với ý

Tông đồ cầu nguyện ngày 13.04.2019
/ 0 / Cầu nguyện
Tông đồ cầu nguyện ngày 14.04.2019
/ 0 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 14.04.2019

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 14.04.2019 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha nhân lành, vào Chúa Nhật lễ Lá hôm nay, con chăm chú lắng nghe bài tường thuật Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu. Xin giúp con chú ý đến những nỗi đau khổ của cộng đoàn ở nơi con

Tông đồ cầu nguyện ngày 12.04.2019
/ 0 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 12.04.2019

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 12.04.2019 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con bắt đầu ngày mới trong sự tĩnh lặng và chiêm ngắm sự tốt lành Cha dành cho con. Con xin dâng mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm cho những thách đố mà nhân loại phải đối mặt,

Tông đồ cầu nguyện ngày 11.04.2019
/ 0 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 11.04.2019

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 11.04.2019 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha rất thương yêu, con bắt đầu ngày mới trong sự tĩnh lặng của buổi bình minh và nhận ra vẻ đẹp của sự tạo dựng của Cha. Xin chỉ cho con biết chú ý đến nhu cầu của những người láng

Tông đồ cầu nguyện ngày 10.04.2019
/ 0 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 10.04.2019

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha giàu lòng thương xót, khi mùa Chay gần kết thúc, xin cho con đổi mới những cố gắng của mình để cùng đồng hành với những người nghèo khổ trên thế giới này, để nhận ra nét mặt của Chúa Giêsu nơi họ. Xin Thần Khí Cha

Tông đồ cầu nguyện ngày 09.04.2019
/ 0 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 09.04.2019

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 09.04.2019 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha nhân lành, con xin dâng lên Cha mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm của con để cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng trong tháng này, là xin cho các bác sĩ và những cộng tác viên nhân

Tông đồ cầu nguyện ngày 07.04.2019
/ 0 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 07.04.2019

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 07.04.2019 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trọn hảo, con xin dừng lại một chút khi bắt đầu ngày mới hôm nay để chiêm nghiệm tình yêu của Cha dành cho nhân loại. Qua Trái tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria, con xin dâng

Tông đồ cầu nguyện ngày 06.04.2019
/ 0 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 06.04.2019

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 06.04.2019 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, hôm nay xin Cha dẫn lối con đi trên Đường của Con Tim để tìm kiếm chiên lạc và đưa họ trở về với Cha. Con xin dâng lên Cha ngày hôm nay cùng tất cả những lời nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 05.04.2019
/ 0 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 05.04.2019

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 05-04 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, trong ngày thế giới cầu nguyện theo ý của Đức Giáo Hoàng, con xin dâng lên Cha tất cả mọi niềm vui, nỗi buồn trong hôm nay để cầu nguyện cho các bác sĩ và những cộng tác viên nhân

Tông đồ cầu nguyện ngày 03.04.2019
/ 0 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 03.04.2019

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 03.04.2019 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, con bắt đầu ngày mới trong sự hiện diện của Cha. Xin chỉ cho con con đường mà con có thể song hành cùng Cha và nên người cộng tác vào sứ mệnh lòng thương xót của Cha.

Tông đồ cầu nguyện ngày 02.04.2019
/ 19 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 02.04.2019

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 02.04.2019 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, khi con bắt đầu ngày mới trong sự hiện diện của Cha. Xin tình yêu của Cha đong đầy trái tim con để con có thể chia sẻ tình yêu đó cho tha nhân, đặc biệt là những người

Tông đồ cầu nguyện ngày 01.04.2019
/ 0 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 01.04.2019

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 01-04   CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha hằng hữu, xin dẫn con đi trong lòng thương xót dịu dàng của Cha và chỉ cho con biết cách trở nên nhân chứng trung thành của Tin Mừng. Con xin dâng ngày hôm nay, hiệp cùng

Tông đồ cầu nguyện ngày 30.03.2019
/ 0 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 30.03.2019

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 30.03.2019 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, hôm nay xin dạy cho con biết sống với trái tim hiền lành và khiêm nhường. Xin cho con học được nơi đời sống của Cha cách thức để hướng dẫn đời sống đạo của con. Con

Tông đồ cầu nguyện ngày 29.03.2019
/ 0 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 29.03.2019

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 29.03.2019 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, con hân hoan chào đón món quà ngày mới hôm nay. Xin Cha ban ơn để con vâng theo lệnh truyền của Cha rằng con phải yêu mến tha nhân như chính mình. Con xin dâng mọi sự

Tông đồ cầu nguyện ngày 28.03.2019
/ 0 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 28.03.2019

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 28.03.2019 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha nhân lành, ngay khi bắt đầu một ngày mới, con nhận ra vẻ đẹp của tình yêu Cha. Hôm nay, xin Cha ban cho con một trái tim giàu lòng thương xót, một trái tim mở ra với người khác

Tông đồ cầu nguyện ngày 27.03.2019
/ 0 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 27.03.2019

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25-03 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, con tạ ơn Cha vì một ngày nữa Ngài ban để con được chúc tụng danh Cha. Con xin dâng mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm của con trong ngày hôm nay để cầu nguyện cho các

Tông đồ cầu nguyện ngày 26.03.2019
/ 0 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 26.03.2019

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 26.03.2019 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha nhân ái, con hướng về Cha khi bắt đầu ngày hôm nay. Xin cho con được cộng tác trong sứ vụ tình yêu và lòng thương xót của Cha. Hôm nay, xin giúp con thực hành những điều con

Tông đồ cầu nguyện ngày 25.03.2019
/ 0 / Cầu nguyện

Tông đồ cầu nguyện ngày 25.03.2019

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25.03.2019 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, trong ngày Sứ Thần truyền tin, Mẹ Maria đã vâng theo thánh ý Cha. Xin cho con cũng biết vâng theo thánh ý Cha qua việc dâng ngày mới hôm nay để cầu cho các cộng đồng