Ai Tín Ông cố PHAOLÔ LƯU ĐÌNH ĐẠO Thân phụ em ANNA LƯU THỊ BÍCH HÀ - Tập Sinh


AI TÍN
 
Văn phòng Hội Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình
Kính báo:
Quý Chị Ban Điều Hành Dòng,
Quý Chị Phụ Trách, Đặc Trách, Trưởng Nhóm
và toàn thể quý chị em:
 
Ông cố PHAOLÔ LƯU ĐÌNH ĐẠO
Sinh ngày 1960
Tại Nam Đàn – Nghệ An
 
Là Thân phụ của em ANNA LƯU THỊ BÍCH HÀ
Tập Sinh
Đã an nghỉ trong Chúa
 lúc 09g00 thứ sáu, ngày 27.09.2019
tại tư gia thuộc Gx. Phúc Bình
Hưởng dương 59 tuổi
 
Thánh lễ an táng sẽ được cử hành
Vào lúc 15g00 thứ bảy, ngày 28.09.2019
Tại Nhà thờ Gx. Phúc Bình – Gp. Ban Mê Thuột
 
Kính xin Quý Chị hữu trách
cùng toàn thể quý chị em
hiệp thông cầu nguyện cho Linh hồn Ông cố PHAOLÔ
sớm được hưởng nhan thánh Chúa.
                                 
                                          Văn phòng Hội Dòng Kính báo
 
 

Điện thoại em Bích Hà: 039 702 2354