Ai tín ông cố Giuse Nguyễn Văn Trung thân phụ của Nữ tu Têrêxa Nguyễn Thanh Thiên Ý

Thánh lễ an táng ông cố Giuse sẽ được cử hành vào lúc 08g00 thứ ba, ngày 28-08-2018tại Nhà Thờ giáo xứ Vinh Hòa.

AI TÍN

Xin được kính báo cùng Cha Tổng Đại Diện, cùng Đức Ông, Quý Cha,
Quý Bề Trên và quý cộng đoàn :
 

Ông cố GIUSE NGUYỄN VĂN TRUNG

sinh năm 1949 

Thân phụ

+ Linh mục Giuse Nguyễn Phát Triển

Dòng Ngôi Lời

Đang phục vụ tại Đài Loan

+ Nữ tu Têrêxa Nguyễn Thị Thanh Nga

Dòng Mến Thánh Giá Thủ Đức

hiện đang tu tại Melbourne, Úc

+ Nữ tu Têrêxa Nguyễn Thị Xuân Đào

Dòng Nữ Đaminh Tam Hiệp

+ Nữ tu Têrêxa Nguyễn Thanh Thiên Ý

Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình Ban Mê Thuột

Đang phục vụ tại cộng đoàn giáo xứ Nam Thiên 

đã an nghỉ trong Chúa

vào lúc 10g50 thứ bảy, ngày 25-08-2018

tại  tư gia thuộc giáo họ Thọ Ninh, giáo xứ Vinh Hòa , giáo hạt Giang Sơn

Hưởng thọ 69 tuổi

 

Thánh lễ an táng sẽ được cử hành

vào lúc 08g00 thứ ba, ngày 28-08-2018

tại Nhà Thờ giáo xứ Vinh Hòa

 

Đức Giám Mục Giáo phận chủ sự

 

Xin hiệp thông cầu nguyện và tham dự thánh lễ an táng Ông Cố GIUSE

 

Hội Đồng Linh Mục – Linh Mục Đoàn Giáo phận

xin chân thành phân ưu cùng Bà Cố, cùng Cha Giuse, cùng Quý Sơ

và đại gia đình tang quyến