Ai tín Bà Cố MARIA NGUYỄN THỊ NHUNG Thân mẫu Chị Maria Nguyễn Thị Hường
/ 318 / Cáo phó

Ai tín Bà Cố MARIA NGUYỄN THỊ NHUNG Thân mẫu Chị Maria Nguyễn Thị Hường Hot

AI TÍN   Văn phòng Hội Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình Kính báo: Quý Chị Ban Điều Hành Dòng, Quý Chị Phụ Trách, Đặc Trách, Trưởng Nhóm và toàn thể quý chị em:   Bà Cố MARIA NGUYỄN THỊ NHUNG Sinh ngày 23.04.1939 Tại Đô Lương – Nghệ

Ai tín Ông Cố GIOAN MAI NGỌC CHÂU Là thân phụ của chị M. Têrêxa Mai Thị Lệ Huyền
/ 167 / Cáo phó

Ai tín Ông Cố GIOAN MAI NGỌC CHÂU Là thân phụ của chị M. Têrêxa Mai Thị Lệ Huyền

AI TÍN   Văn phòng Hội Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình Kính báo: Quý Chị Ban Điều Hành Dòng, Quý Chị Phụ Trách, Đặc Trách, Trưởng Nhóm và toàn thể quý chị em:   Ông Cố GIOAN MAI NGỌC CHÂU Sinh ngày 01 tháng 01 năm 1963 Tại Nam Lộc - Nam

Ai tín Bà Cố MARIA ĐỖ THỊ MIẾN Thân mẫu Chị Maria Dương Thị Khánh Ly
/ 499 / Cáo phó

Ai tín Bà Cố MARIA ĐỖ THỊ MIẾN Thân mẫu Chị Maria Dương Thị Khánh Ly

AI TÍN   Văn phòng Hội Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình Kính báo: Quý Chị Ban Điều Hành Dòng, Quý Chị Phụ Trách, Đặc Trách, Trưởng Nhóm và toàn thể quý chị em:   Bà Cố MARIA ĐỖ THỊ MIẾN Sinh ngày 1932 Tại Giao Thủy – Nam Định   Là

Ai tín Ông Cố Phêrô NGUYỄN VĂN TỊNH Thân phụ chị Maria Anna Nguyễn Thị Vinh
/ 441 / Cáo phó

Ai tín Ông Cố Phêrô NGUYỄN VĂN TỊNH Thân phụ chị Maria Anna Nguyễn Thị Vinh Hot

AI TÍN   Văn phòng Hội Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình Kính báo: Quý Chị Ban Điều Hành Dòng, Quý Chị Phụ Trách, Đặc Trách, Trưởng Nhóm và toàn thể quý chị em:   Ông Cố Phêrô NGUYỄN VĂN TỊNH Sinh năm 1924 Tại Hưng Nguyên – Nghệ

Ai Tín Ông cố PHAOLÔ LƯU ĐÌNH ĐẠO Thân phụ em ANNA LƯU THỊ BÍCH HÀ  - Tập Sinh
/ 482 / Cáo phó

Ai Tín Ông cố PHAOLÔ LƯU ĐÌNH ĐẠO Thân phụ em ANNA LƯU THỊ BÍCH HÀ - Tập Sinh

AI TÍN   Văn phòng Hội Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình Kính báo: Quý Chị Ban Điều Hành Dòng, Quý Chị Phụ Trách, Đặc Trách, Trưởng Nhóm và toàn thể quý chị em:   Ông cố PHAOLÔ LƯU ĐÌNH ĐẠO Sinh ngày 1960 Tại Nam Đàn – Nghệ An   Là

Ai tín Bà Cố Matta NGUYỄN THỊ CHÍNH Thân mẫu chị Maria Châu Thị Mỹ Hiếu
/ 603 / Cáo phó

Ai tín Bà Cố Matta NGUYỄN THỊ CHÍNH Thân mẫu chị Maria Châu Thị Mỹ Hiếu

AI TÍN   Văn phòng Hội Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình Kính báo: Quý Chị Ban Điều Hành Dòng, Quý Chị Phụ Trách, Đặc Trách, Trưởng Nhóm và toàn thể quý chị em:   Bà Cố Matta NGUYỄN THỊ CHÍNH Sinh ngày 20.08.1954 Tại Thăng Bình - Quảng

Ai tín bà cố MARIA PHẠM THỊ DỊU, Thân Mẫu Chị Maria Vũ Thị Thu Hiền
/ 440 / Cáo phó

Ai tín bà cố MARIA PHẠM THỊ DỊU, Thân Mẫu Chị Maria Vũ Thị Thu Hiền

AI TÍN   Văn phòng Hội Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình Kính báo: Quý Chị Ban Điều Hành Dòng, Quý Chị Phụ Trách, Đặc Trách, Trưởng Nhóm và toàn thể quý chị em:   BÀ CỐ MARIA PHẠM THỊ DỊU Sinh năm 1938 Tại HẢI HẬU – NAM ĐỊNH   Thân Mẫu

Ai tín Ông Cố GIOAN BAOTIXITA TRẦN NGỌC HÂN, thân phụ Chị M. Têrêxa Trần Thị Kim Hứa
/ 1501 / Cáo phó

Ai tín Ông Cố GIOAN BAOTIXITA TRẦN NGỌC HÂN, thân phụ Chị M. Têrêxa Trần Thị Kim Hứa

AI TÍN   Văn phòng Hội Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình Xin kính báo Quý Chị Ban Điều Hành Dòng, Quý Chị Phụ Trách, Đặc Trách, Trưởng Nhóm và toàn thể quý chị em:   Ông Cố GIOAN BAOTIXITA TRẦN NGỌC HÂN Sinh năm 1927 Tại Hương Sơn – Hà

Ai tin ông cố Ông Cố AUGUSTINÔ LÊ VĂN ĐÔNG, thân phụ chị Maria Têrêxa Lê Thị Hồng Phương
/ 581 / Cáo phó

Ai tin ông cố Ông Cố AUGUSTINÔ LÊ VĂN ĐÔNG, thân phụ chị Maria Têrêxa Lê Thị Hồng Phương

AI TÍN   Văn phòng Hội Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình Xin kính báo đến Quý Chị Ban Điều Hành Dòng, Quý Chị Phụ Trách, Đặc Trách, Trưởng Nhóm và toàn thể quý chị em:    Ông Cố AUGUSTINÔ LÊ VĂN ĐÔNG Sinh ngày 15.01.1928 Tại Trà Kiệu

Ai tín ông Cố PHAOLÔ PHAN TRỌNG THỊNH - Thân Phụ chị Maria Têrêxa Phan Hoàng Mai Duyên
/ 593 / Cáo phó

Ai tín ông Cố PHAOLÔ PHAN TRỌNG THỊNH - Thân Phụ chị Maria Têrêxa Phan Hoàng Mai Duyên

AI TÍN   Văn phòng Hội Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình Xin kính báo Quý Chị Ban Điều Hành Dòng, Quý Chị Phụ Trách, Đặc Trách, Trưởng Nhóm và toàn thể quý chị em:     Ông Cố PHAOLÔ PHAN TRỌNG THỊNH Sinh ngày 20.03.1950 Tại Nam Đàn –

Cáo phó của Linh Hồn Maria Phạm Thị Thược
/ 812 / Cáo phó

Cáo phó của Linh Hồn Maria Phạm Thị Thược

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh Ban Văn Hóa – Truyền Thông Giáo phận Ban Mê Thuột Vô cùng thương tiếc báo tin: Bà MARIA PHẠM THỊ THƯỢC Biên tập viên: ANH THƯ Sinh ngày: 09.4.1948 Nguyên quán: Hải Dương Đã an nghỉ trong Chúa lúc 14 giờ

Ai tín Ông Cố PHAOLÔ HUỲNH NGỌC PHƯƠNG, Thân Phụ chị Maria Catarina Huỳnh Thị Kim Ngọc
/ 809 / Cáo phó

Ai tín Ông Cố PHAOLÔ HUỲNH NGỌC PHƯƠNG, Thân Phụ chị Maria Catarina Huỳnh Thị Kim Ngọc Hot

AI TÍN   Văn phòng Hội Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình Xin kính báo: Quý Chị Ban Điều Hành Dòng, Quý Chị Phụ Trách, Đặc Trách, Trưởng Nhóm và toàn thể quý chị em:   Ông Cố PHAOLÔ HUỲNH NGỌC PHƯƠNG Sinh năm 1947 Tại Kiên Giang   Là

Ai tín của Ông Cố PHANXICÔ XAVIE NGUYỄN BÁ, thân phụ chị Emmanuel Xuân
/ 551 / Cáo phó

Ai tín của Ông Cố PHANXICÔ XAVIE NGUYỄN BÁ, thân phụ chị Emmanuel Xuân Hot

AI TÍN   Văn phòng Hội Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình Xin được kính báo cùng Quý Chị Ban Điều Hành Dòng, Quý Chị Phụ Trách, Đặc Trách các Cộng Đoàn, Quý Chị Trưởng Nhóm cùng toàn thể quý chị em:   Ông Cố PHANXICÔ XAVIE NGUYỄN

Ai tín Ông Cố PHAOLÔ NGUYỄN BINH - Thân phụ của Cha Cường, sơ Huyền và sơ Phước
/ 2582 / Cáo phó

Ai tín Ông Cố PHAOLÔ NGUYỄN BINH - Thân phụ của Cha Cường, sơ Huyền và sơ Phước Hot

AI TÍN   Văn phòng Hội Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình Xin được kính báo cùng Quý Chị Phụ trách, Đặc trách, Trưởng nhóm các Cộng đoàn cùng toàn thể quý Chị em:   ÔNG CỐ PHAOLO NGUYỄN BINH Sinh năm 1946 Tại Phù Mỹ Bình Định    Là

Ai tín ông cố Giuse Nguyễn Văn Trung thân phụ chị Têrêxa Nguyễn Thanh Thiên Ý
/ 615 / Cáo phó

Ai tín ông cố Giuse Nguyễn Văn Trung thân phụ chị Têrêxa Nguyễn Thanh Thiên Ý

Thánh lễ an táng ông cố Giuse sẽ được cử hành vào lúc 08g00 thứ ba, ngày 28-08-2018tại Nhà Thờ giáo xứ Vinh Hòa.

Cáo phó nữ tu Maria Anna Phan thị Hải
/ 844 / Cáo phó