Ai tín của Ông Cố PHANXICÔ XAVIE NGUYỄN BÁ, thân phụ Sơ Emmanuel Xuân
/ 157 / Cáo phó

Ai tín của Ông Cố PHANXICÔ XAVIE NGUYỄN BÁ, thân phụ Sơ Emmanuel Xuân Hot

AI TÍN   Văn phòng Hội Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình Xin được kính báo cùng Quý Chị Ban Điều Hành Dòng, Quý Chị Phụ Trách, Đặc Trách các Cộng Đoàn, Quý Chị Trưởng Nhóm cùng toàn thể quý chị em:   Ông Cố PHANXICÔ XAVIE NGUYỄN

Ai tín Ông Cố PHAOLÔ NGUYỄN BINH - Thân phụ của Cha Cường, sơ Huyền và sơ Phước
/ 2193 / Cáo phó

Ai tín Ông Cố PHAOLÔ NGUYỄN BINH - Thân phụ của Cha Cường, sơ Huyền và sơ Phước Hot

AI TÍN   Văn phòng Hội Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình Xin được kính báo cùng Quý Chị Phụ trách, Đặc trách, Trưởng nhóm các Cộng đoàn cùng toàn thể quý Chị em:   ÔNG CỐ PHAOLO NGUYỄN BINH Sinh năm 1946 Tại Phù Mỹ Bình Định    Là

Ai tín ông cố Giuse Nguyễn Văn Trung thân phụ của Nữ tu Têrêxa Nguyễn Thanh Thiên Ý
/ 263 / Cáo phó

Ai tín ông cố Giuse Nguyễn Văn Trung thân phụ của Nữ tu Têrêxa Nguyễn Thanh Thiên Ý

Thánh lễ an táng ông cố Giuse sẽ được cử hành vào lúc 08g00 thứ ba, ngày 28-08-2018tại Nhà Thờ giáo xứ Vinh Hòa.

Cáo phó nữ tu Maria Anna Phan thị Hải
/ 183 / Cáo phó