Chúa là gia nghiệp

Tạ ơn Chúa đã chọn gọi con vào đời sống dâng hiến, được biết Chúa, được ở với Chúa và đặc biệt hơn nữa Chúa gọi đến cho con những kẻ Chúa muốn.
CHÚA LÀ GIA NGHIỆP

“Rồi Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng với quyền trừ quỷ”.
 
Tạ ơn Chúa đã chọn gọi con vào đời sống dâng hiến, được biết Chúa, được ở với Chúa và đặc biệt hơn nữa Chúa gọi đến cho con những kẻ Chúa muốn. Những con người đó: mỗi người mỗi tính, văn hóa, gia đình đều khác nhau, nhưng Chúa đã yêu thương chọn gọi để tất cả chúng con, để chúng con được ở với nhau, được Chúa huấn luyện và sai đi thông truyền sứ điệp yêu thương của Chúa.

Nói đến đời sống cộng đoàn, đây là bài con cảm nhận sâu sắc nhất trong các giờ cầu nguyện. Đặc biệt năm nay con cảm thấy tuần tĩnh tâm nhẹ nhàng, qua những bài giảng, bài chia sẻ của Cha rất độc đáo, mới lạ, sâu sắc, rất gần gũi trong cuộc sống, những kinh nghiệm trong cuộc sống Cha đã chia sẻ hết. qua các bài chia sẻ con cảm thấy dễ gặp Chúa và yêu thích cầu nguyện, nhưng bài giúp con khám phá ra những điểm mới lạ về đời sống cầu nguyện và đời sống cộng đoàn. 

Con cảm nghiệm rằng: Một người có đời sống cầu nguyện thì làm mọi việc sẽ khác, họ sẽ làm mọi việc một cách tận tâm hơn và trong mỗi việc làm đều có ý nghĩa. Quả vậy, khi có Chúa trong mình, con cảm thấy mọi việc trở nên nhẹ nhàng, khi thành công hay khi thất bại, lúc vui hay lúc buồn đều có Chúa đồng hành, nâng đỡ. Con đã được Chúa thu hút và mời gọi con hãy đến với Ngài. Con cảm thấy những giây phút chìm sâu trong Chúa thật hạnh phúc, những giờ phút rảnh con lại đến với Chúa tâm sự cho Chúa nghe tất cả. Vì Chúa chính là gia nghiệp duy nhất của con.

 
Con cảm thấy một điều đặc biệt là chị em chúng con ở những nơi khác nhau, con người, tính cách, văn hóa, gia đình cũng khác nhau, nhưng Chúa đã quy tụ để chúng con được ở với nhau tạo nên một vườn hoa muôn màu muôn sắc. Mỗi chị em là một món quà Chúa trao gửi đến cho con. Chúa muốn con hãy trân quý món quà đó, biết đón nhận nhau như mỗi người , đón nhận cái hay cái dở, cái tích cực, cái tiêu cực. Chính khi con biết đón nhận chị em, biết sống hiệp nhất, yêu thương nhau và có Đức Kitô là trung tâm của đời sống cộng đoàn thì chính con đang xây dựng hình ảnh Nước Trời.

Khấn Tạm NVHB – 
Tĩnh tâm năm -  tháng 8/ 2017