Khám phá hòa bình


KHÁM PHÁ HOÀ BÌNH

            Khát vọng hoà bình là khát vọng lớn nhất của con người nói riêng và toàn nhân loại  nói chung. Vậy làm thế nào để có đuợc hoà bình? Một danh  nhân đã nói : “Hoà bình không phải là điều để bạn mong mỏi mà là điều để bạn thực hiện, là chính con nguời của bạn và là điều  bạn trao ban”. Tôi đã được khai sáng và hiểu hơn khát vọng trên qua truyền thống của Hội Dòng và dòng chảy của Giáo Hôị hôm nay.

            Ban đầu tôi cũng như mọi người khác quan niệm : “Hoà bình là không có chiến tranh, là không gây hấn, không có những căng thẳng tâm lý, sống hoà hợp với nhau, với thiên nhiên, với chính mình”. Qua những trải nghiệm trong cuộc sống, tôi nhận ra dường như hoà bình còn là cái gì cao hơn nữa, vì có những nổ lực tìm kiếm đầu tư cho hoà bình nhưng vẫn vô vọng. Thế giới luôn cổ động luôn can thiệp để có một nền hòa bình trật tự nhöng xem ra đó cũng là quá ít: những nạn nhân của bạo lực, chiến tranh….không ngừng tăng lên. Sự phân hoá giàu nghèo trong xã hội và giữa các quốc gia ngày càng lan rộng. Sống giữa một đất nước hoà bình nhưng luôn phải chöùng kiến những áp lực, bất công, căng thẳng trong môi trường xã hội.

            Bước dần vào đời tu, tôi khám phá ra hoà bình Phúc Âm: “Hoà bình Phúc Âm là một tâm hồn sạch tội được giao hoà với Thiên Chúa, hài hoà với tha nhân với vũ trụ và biểu lộ một sự an bình nội tâm sâu xa”. Tôi chỉ tìm được hoà bình và có được hoà bình khi tôi hoà bình. Hoà bình vẫn sống, vẫn tồn tại được nếu tôi có cái nhìn đúng, quan niệm đúng về hoà bình. Có thể tôi sống trong một hoàn cảnh sống không hoà bình nhưng tôi vẫn có hoà bình và ngược lại. Đi sâu hơn vào cuộc tìm kiếm, tôi gặp được quan niệm: “Logic hoà bình trong Phúc Âm” qua bài giảng của Đức Cha Vinh Sơn. Vẫn là hoà bình nhưng có hai trạng thái biểu hiện. Biểu hiện của hoà bình theo logic chiến tranh. Đây là biểu hiện tôi vẫn thường gặp trong cuộc sống : đó là hoà bình theo kiểu ‘mạnh được yếu thua’, ‘cá lớn nuốt cá bé’. Sống hoà bình theo kiểu này tôi cần phải biết tôi là ai? Những người xung quanh tôi là gì? Để tôi ngồi vào đúng vị trí của mình…Biểu hiện thứ hai là: “Hoà bình theo logic hoà bình”. Hoà bình cùa những con người khiêm nhu bé nhỏ, sống tinh thần của Tin Mừng. Họ sống phó thác hoàn toàn cho Đấng họ tin mà không thắc mắc hay do dự. Mẹ Maria và đời sống của các Thánh, đặc biệt các Thánh Tử Đạo là những mẫu gương sáng chói về tinh thần này.

            Nhìn chung khi nói đến hai tiếng hoà bình luôn gợi cho ta một khao khát có được, chiếm lấy và trao ban… Để có được hoà bình, con người phải nỗ lực rất nhiều, đaàu tư đúng mức. Trong lịch sử nhân loại, con người đã gặp phải bao thách đố trong công cuộc này mà dường như hoà bình vẫn còn là một khái niệm xa mờ. Một Nobel khao khát hoà bình và cổ võ cho mọi  người bước theo. Thế nhưng cho tới hôm nay, những  người đạt được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Môt Gandhi sống chết cho lý tưởng bất bạo động cuối cùng lại chết vì một hành động bạo động.

            Riêng tôi, hoà bình không những là điều chúng ta mong mỏi mà còn là điều để bạn và tôi thực hiện, là chính con người của chúng ta, và là điều để bạn và tôi trao ban; hay nói cách khác hoà bình là một cách sống hơn là một tuyên ngôn.
Maria Mai Phương