Huấn luyện tu sĩ trẻ ngày nay: niềm vui và thách đố
/ 44 / Khấn tạm

Huấn luyện tu sĩ trẻ ngày nay: niềm vui và thách đố

Khi Thiên thời, địa lợi và nhân hòa, chúng ta có quyền hy vọng vào một đội ngũ lành nghề không chỉ có phẩm mà còn có cả lượng.Thật mong thay…

Những điều cần biết về Tiền Tập Viện
/ 50 / Tiền Tập

Những điều cần biết về Tiền Tập Viện

Xác tín mình được Chúa kêu gọi và muốn đáp lại lời mời gọi của Chúa. Biểu lộ được động lực thúc đẩy việc dâng mình cho Chúa một cách trưởng thành.

Những điều cần biết về Tập Sinh
/ 82 / Tập Sinh

Những điều cần biết về Tập Sinh

Không giấu giếm việc mình đã gia nhập hay bị ràng buộc bởi lời cam kết thánh thiêng trong một tu hội thánh hiến hay một tu đoàn tông đồ.

Những điều quy đinh về khối khấn tạm
/ 48 / Khấn tạm

Những điều quy đinh về khối khấn tạm

Sau khi tham khảo ý kiến chị đặc trách khấn tạm và với sự ưng thuận của ban tổng cố vấn, chị Tổng Phụ Trách có thể quyết định cho một khấn sinh khấn lại hoặc khấn trọn đời.

Những điều cần biết về giai đoạn khấn trọn
/ 48 / Khấn trọn

Những điều cần biết về giai đoạn khấn trọn

Để được chấp nhận cho tuyên khấn trọn đời trong Dòng, chị khấn sinh cần phải trưởng thành để tự đảm nhận về đời sống thánh hiến theo đặc sủng, linh đạo và sứ vụ của Dòng.