Cộng đoàn, nơi thi hành sứ vụ
/ 516 / Các Cộng Đoàn

Cộng đoàn, nơi thi hành sứ vụ

Cộng đoàn phải là những địa chỉ mở cho những ai muốn tham gia và chia sẻ niềm tin hay chia sẻ hoạt động tông đồ của chúng ta.

Cộng Đoàn Rosa - Thiên Đăng: Chính thức được thành lập
/ 701 / Các Cộng Đoàn

Cộng Đoàn Rosa - Thiên Đăng: Chính thức được thành lập

09g50 cử hành nghi thức làm phép nhà cộng đoàn và nhà trường, do Đức Ông Đaminh chủ sự cùng với Cha Quản xứ Giuse. Phòng khách nơi cử hành nghi thức không đủ chỗ, nên một số phải đứng ngoài hành lang.