Niềm an ủi đến từ nhận và trao
/ 40 / Bài giảng

Niềm an ủi đến từ nhận và trao

Niềm an ủi chân thực đến từ lòng vị tha. Niềm an ủi có ý nghĩa kép: vừa là món quà mà tôi nhận được, vừa là quà tặng tôi cần trao đi.