“Chúa ban BÁNH cho tất cả chúng sinh, Muôn bàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”
/ 266 / Bài giảng

“Chúa ban BÁNH cho tất cả chúng sinh, Muôn bàn đời Chúa vẫn trọn tình thương”

“Chúa ban BÁNH cho tất cả chúng sinh, Muôn bàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 136 ; Tuần IV, thứ hai, Kinh Chiều)   I. Vĩnh cửu và mới mẻ 1. Vĩnh cửu Tv 136 là một trong các Thánh Vịnh được biết đến nhiều nhất, vì trong đó có một câu

Cần trông thấy Chúa Kitô phục sinh từ bên trong
/ 320 / Bài giảng

Cần trông thấy Chúa Kitô phục sinh từ bên trong Hot

Chúng ta cần phải trông thấy Chúa Kitô phục sinh từ bên trong, lấy tay sờ vào các vết thương, dấu chỉ tình yêu của Ngài như tông đồ Toma, và nhận ra Ngài qua các vết thương như các môn đệ xưa kia.

Niềm an ủi đến từ nhận và trao
/ 310 / Bài giảng

Niềm an ủi đến từ nhận và trao

Niềm an ủi chân thực đến từ lòng vị tha. Niềm an ủi có ý nghĩa kép: vừa là món quà mà tôi nhận được, vừa là quà tặng tôi cần trao đi.