Cần trông thấy Chúa Kitô phục sinh từ bên trong
/ 89 / Bài giảng

Cần trông thấy Chúa Kitô phục sinh từ bên trong Hot

Chúng ta cần phải trông thấy Chúa Kitô phục sinh từ bên trong, lấy tay sờ vào các vết thương, dấu chỉ tình yêu của Ngài như tông đồ Toma, và nhận ra Ngài qua các vết thương như các môn đệ xưa kia.

Niềm an ủi đến từ nhận và trao
/ 68 / Bài giảng

Niềm an ủi đến từ nhận và trao

Niềm an ủi chân thực đến từ lòng vị tha. Niềm an ủi có ý nghĩa kép: vừa là món quà mà tôi nhận được, vừa là quà tặng tôi cần trao đi.