Nước mắt nước
/ 102 / Âm nhạc

Nước mắt nước

Tác giả: Nhạc sĩ Đăng Thiên - Cháu gia đình Têrêxa - ĐC Phaolo Kim

Audio cuộc thương khó của Đức Giêsu
/ 162 / Âm nhạc
Vòng xiết con tim
/ 162 / Âm nhạc

Vòng xiết con tim

  Giọng đọc: Kim Huệ Thực hiện: BBT NVHB

Audio dụ ngôn người gieo giống
/ 165 / Âm nhạc