Bước theo Mẹ

BƯỚC THEO MẸ Thánh lễ sáng hôm nay tôi bị chia trí, không tập trung vào phụng vụ, trong suy nghĩ vang lên câu hát “ con bước theo Mẹ, bước theo ...

Tông đồ cầu nguyện ngày 25.03.2019

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 25.03.2019 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha trên trời, trong ngày Sứ Thần truyền tin, Mẹ Maria đã vâng theo thánh ý Cha. ...