Gieo bước hành trình

Mỗi lần nghe lời bài hát Gieo bước hành trình, trong tôi nghe như có một lời mời gọi tha thiết, một lời giục giã thôi thúc mãnh liệt hãy gieo bước ...

Tông Đồ Cầu Nguyện, Ngày 17-10

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 17-10   CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Hôm nay, con quyết tâm sống niềm vui và lòng thương xót với những người mà con gặp ...

Bà Cố

Bà Cố Từ nhỏ, Tâm có thói quen chơi ở nhà thờ, niềm vui của Tâm rất trong trẻo, giúp lễ, kinh sáng, kinh tối, ca đoàn, thậm chí theo các bà mẹ ...